Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kalvarijos (Nr. 14) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 10472, rinkimuose dalyvavo: 6191 (59.12%).
Galiojančių biuletenių: 5895 (95.22%), negaliojančių: 296 (4.78%)
Mandatų skirstymo kvota: 264.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
26. Lietuvos demokratų partija 1423  59  1482  6
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 677  51  728  3
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 686  27  713  3
1. Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių demokratų sąjungos koalicija 571  32  603  2
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 460  38  498  2
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 444  46  490  2
9. Lietuvos socialdemokratų partija 381  35  416  1
25. Lietuvos centro sąjunga 291  29  320  1
19. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 206  75  281  1
17. Lietuvos liberalų sąjunga 176  182  -
16. Lietuvių tautininkų sąjunga 130  135  -
15. Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" 44  47  -
  Iš viso: 5489  406  5895  21


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Kalvarijos Vakarinė    2.  Kalvarijos Rytinė    3.  Jungėnų    4.  Brukų    5.  Sūsninkų    6.  Mockų    7.  Jusevičių    8.  Sangrūdos    9.  Radiškės    10.  Salaperaugio    11.  Liubavo    12.  Brazavo    13.  Jurgežerių    14.  Tarprubežių    15.  Akmenynų    16.  Kampinių    17.  Aistiškių