Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Vilkaviškio rajono (Nr. 56) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 38612, rinkimuose dalyvavo: 20566 (53.26%).
Galiojančių biuletenių: 19310 (93.89%), negaliojančių: 1256 (6.11%)
Mandatų skirstymo kvota: 650.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
9. Lietuvos socialdemokratų partija 6003  347  6350  10
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 2265  154  2419  4
16. Lietuvių tautininkų sąjunga 1914  298  2212  3
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 1510  83  1593  3
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 1345  114  1459  2
1. Lietuvos valstiečių partija 1317  118  1435  2
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 1043  123  1166  2
17. Lietuvos liberalų sąjunga 852  39  891  1
25. Lietuvos centro sąjunga 689  48  737  -
19. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 486  61  547  -
21. Krikščionių demokratų sąjunga 275  52  327  -
18. Naujoji demokratija/ Moterų partija 161  13  174  -
  Iš viso: 17860  1450  19310  27


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Vilkaviškio  rytų    2.  Vilkaviškio pietų    3.  Vilkaviškio vakarų    4.  Vilkaviškio šiaurės    5.  Kybartų rytų    6.  Kybartų vakarų    7.  Virbalio    9.  Bartninkų    10.  Lakštučių    11.  Pašeimenių    12.  Piliakalnių    13.  Gižų    14.  Bačkiškių    15.  Karklinių    16.  Keturvalakių    17.  Gudkaimio    18.  Lauckaimio    19.  Matlaukio    20.  Šiaudiniškių    21.  Vilkupių    22.  Virbalio kaimiškoji    23.  Daržininkų    24.  Klausučių    25.  Sūdavos    26.  Karalkrėslio    27.  Pajevonio    28.  Alksnėnų    29.  Opšrūtų    30.  Paežerių    31.  Pilviškių    32.  Ramoniškių    33.  Alvito    34.  Karalių    35.  Klampučių    36.  Serdokų    37.  Uosių    38.  Gražiškių    39.  Kaupiškių    40.  Vištyčio    41.  Vartų    42.  Pūstapėdžių    43.  Slabadų    44.  Gudelių