Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Varėnos rajono (Nr. 55) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 25236, rinkimuose dalyvavo: 15790 (62.57%).
Galiojančių biuletenių: 15078 (95.49%), negaliojančių: 712 (4.51%)
Mandatų skirstymo kvota: 533.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
25. Lietuvos centro sąjunga 7822  477  8299  16
1. Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių demokratų sąjungos koalicija 1777  125  1902  4
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 1567  109  1676  3
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 733  99  832  1
19. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 560  51  611  1
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 532  63  595  -
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 327  76  403  -
17. Lietuvos liberalų sąjunga 303  14  317  -
9. Lietuvos socialdemokratų partija 157  166  -
15. Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" 132  15  147  -
18. Naujoji demokratija/ Moterų partija 119  11  130  -
  Iš viso: 14029  1049  15078  25


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Puodžių    2.  Žilinų    3.  Dubičių    4.  Panočių    5.  Kabelių    6.  Marcinkonių    7.  Margionių    8.  Puvočių    9.  Žiūrų    10.  Krūminių    11.  Matuizų    12.  Bingelių    13.  Gudakiemio    14.  Kibyšių    15.  Merkinės    16.  Panaros    17.  Vilkiautinio    18.  Pilvingių    24.  Daržininkų    25.  Dargužių    26.  Valkininkų    27.  Pušelės    28.  Gudžių    29.  Nedzingės    30.  Perlojos    31.  Sarapiniškių    32.  Tolkūnų    33.  Krivilių    34.  Vydenių    35.  Rudnios    36.  Parko    37.  Dzūkų    38.  Šilo    39.  Senosios Varėnos