Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Ukmergės rajono (Nr. 53) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 38380, rinkimuose dalyvavo: 20787 (54.16%).
Galiojančių biuletenių: 19586 (94.22%), negaliojančių: 1201 (5.78%)
Mandatų skirstymo kvota: 637.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
1. Lietuvos valstiečių partija 3273  363  3636  6
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 3249  163  3412  5
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 1589  191  1780  3
17. Lietuvos liberalų sąjunga 1622  104  1726  3
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 1577  107  1684  3
19. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 1467  141  1608  3
25. Lietuvos centro sąjunga 1457  54  1511  2
6. Tautos pažangos partija 856  90  946  1
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 732  141  873  1
9. Lietuvos socialdemokratų partija 699  34  733  -
16. Lietuvių tautininkų sąjunga 628  78  706  -
15. Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" 294  29  323  -
18. Naujoji demokratija/ Moterų partija 268  16  284  -
11. Tėvynės liaudies partija 187  196  -
3. Lietuvos ūkio partija 155  13  168  -
  Iš viso: 18053  1533  19586  27


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  S.Daukanto    2.  Anykščių    3.  Maironio    4.  J.Basanavičiaus    5.  Vytauto    6.  Kęstučio    7.  Klaipėdos    8.  Transporto    9.  Kauno    10.  Smėlių    11.  Krekšlių    12.  Linų    13.  Pivonijos    14.  Pašilės    15.  Siesikų    16.  Petronių    17.  Tulpiakiemio    18.  Taujėnų    19.  Balelių    20.  Lėno    21.  Vidiškių    22.  Rečionių    23.  Deltuvos    24.  Dainavos    25.  Jakutiškių    26.  Lyduokių    27.  Nuotekų    28.  Pabaisko    29.  Kulniškių    30.  Šešuolių    31.  Liaušių    32.  Antakalnio    33.  Krikštėnų    34.  Laičių    35.  Veprių    36.  Sližių    37.  Želvos    38.  Laumėnų    39.  Tolučių    40.  Žemaitkiemio   

Rinkimų apygardos komisijos suskaičiuoti balsai