Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Šakių rajono (Nr. 42) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 29989, rinkimuose dalyvavo: 18457 (61.55%).
Galiojančių biuletenių: 17630 (95.52%), negaliojančių: 827 (4.48%)
Mandatų skirstymo kvota: 657.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
1. Lietuvos valstiečių partija 4635  393  5028  8
25. Lietuvos centro sąjunga 4103  334  4437  7
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 1571  138  1709  3
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 1293  305  1598  2
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 1320  193  1513  2
9. Lietuvos socialdemokratų partija 1173  132  1305  2
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 772  58  830  1
19. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 553  101  654  -
17. Lietuvos liberalų sąjunga 497  59  556  -
  Iš viso: 15917  1713  17630  25


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Žiburio    2.  Varpo    3.  Aušros    4.  Barzdų    5.  Baltrušių    6.  Būblelių    7.  Panovių    8.  Gelgaudiškio    9.  Plokščių    10.  Griškabūdžio    11.  Degutinės    12.  Patašinės    13.  Paluobių    16.  Kidulių    17.  Voverių    18.  Valenčiūnų    19.  Sudargo    20.  Kriūkų    21.  Gerdžiūnų    22.  Lekėčių    23.  Mikytų    24.  Lukšių    25.  Liepalotų    26.  Sintautų    27.  Veršių    28.  Keturnaujienos    29.  Žvirgždaičių    30.  Slavikų    31.  Gotlybiškių    32.  Duobiškių    33.  Išdagų    34.  Giedručių    35.  Ritinių    36.  Girėnų    37.  Briedžių    38.  Kudirkos Naumiesčio