Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Rokiškio rajono (Nr. 40) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 33744, rinkimuose dalyvavo: 19181 (56.84%).
Galiojančių biuletenių: 18185 (94.81%), negaliojančių: 996 (5.19%)
Mandatų skirstymo kvota: 714.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 4072  230  4302  6
1. Lietuvos valstiečių partija 2629  112  2741  4
25. Lietuvos centro sąjunga 2565  115  2680  4
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 2189  88  2277  3
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 1812  136  1948  3
9. Lietuvos socialdemokratų partija 1513  94  1607  2
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 1194  113  1307  2
17. Lietuvos liberalų sąjunga 911  57  968  1
11. Tėvynės liaudies partija 341  14  355  -
  Iš viso: 17226  959  18185  25


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  J.Tumo-Vaižganto    2.  Senamiesčio    3.  Mikrorajono    4.  J.Tūbelio    5.  Respublikos    6.  Bajorų    7.  Čedasų    8.  Kavoliškio    9.  Skemų    10.  Žiobiškio    11.  Kazliškio    12.  Konstantinavos    13.  Obelių    14.  Pandėlio    15.  Juodupės    16.  Juodupės kaimiškoji    17.  Maineivų    18.  Lukštų    19.  Jūžintų    20.  Laibgalių    21.  Sėlynės    22.  Kamajų    23.  Aukštakalnių    24.  Duokiškio    25.  Kalvių    26.  Salų    27.  Kriaunų    28.  Lašų    29.  Kairelių    30.  Pakriaunių    31.  Aleksandravėlės    32.  Zarinkiškių    33.  Antanašės    34.  Obelių    35.  Suvainiškio    36.  Gerkonių    37.  Sriubiškių    38.  Lailūnų    39.  Apaščios    40.  Panemunio    41.  Stoties    42.  Panemunėlio   

Rinkimų apygardos komisijos suskaičiuoti balsai