Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kupiškio rajono (Nr. 23) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 19129, rinkimuose dalyvavo: 11163 (58.36%).
Galiojančių biuletenių: 10660 (95.49%), negaliojančių: 503 (4.50%)
Mandatų skirstymo kvota: 410.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
1. Lietuvos valstiečių partija 3506  138  3644  9
25. Lietuvos centro sąjunga 2310  125  2435  6
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 1475  100  1575  4
17. Lietuvos liberalų sąjunga 845  37  882  2
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 622  34  656  2
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 528  20  548  1
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 443  43  486  1
9. Lietuvos socialdemokratų partija 336  18  354  -
11. Tėvynės liaudies partija 79  80  -
  Iš viso: 10144  516  10660  25


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Adomynės    2.  Alizavos    3.  Antašavos    4.  Aukštupėnų    5.  Biliūnų    6.  Juodpėnų    7.  Račiupėnų    8.  Kupos    9.  Senamiesčio    10.  Laičių    11.  Lukonių    12.  Migonių    13.  Naivių    14.  Noriūnų    15.  Paketurių    16.  Rudilių    17.  Salamiesčio    18.  Skapiškio    19.  Skverbų    20.  Subačiaus     21.  Šepetos    22.  Šimonių    23.  Virbališkių    24.  Žaidelių   

Rinkimų apygardos komisijos suskaičiuoti balsai