Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kretingos rajono (Nr. 22) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 33614, rinkimuose dalyvavo: 17145 (51.01%).
Galiojančių biuletenių: 16112 (93.97%), negaliojančių: 1033 (6.02%)
Mandatų skirstymo kvota: 618.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
1. Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių demokratų sąjungos koalicija 2964  211  3175  5
25. Lietuvos centro sąjunga 1860  94  1954  3
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 1857  79  1936  3
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 1831  73  1904  3
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 1449  139  1588  3
17. Lietuvos liberalų sąjunga 1522  47  1569  3
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 1417  73  1490  2
18. Naujoji demokratija/ Moterų partija 965  37  1002  2
19. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 766  47  813  1
9. Lietuvos socialdemokratų partija 538  27  565  -
11. Tėvynės liaudies partija 108  116  -
  Iš viso: 15277  835  16112  25


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Parko    2.  M.Daujoto    3.  J.Pabrėžos    4.  Vytauto    5.  S.Daukanto    6.  Kretingos    7.  Salantų    8.  Darbėnų    9.  Lazdininkų    10.  Kašučių    11.  Kumpikų    12.  Grūšlaukės    13.  Mančių    14.  Laukžemės    15.  Piliakalnio    16.  Žvainių    17.  Laivių    18.  Juodupėnų    19.  Erlėnų    20.  Kalnalio    21.  Kartenos    22.  Kalniškių    23.  Kurmaičių    24.  Dvaro    25.  Padvarių    26.  Kretingsodžio    27.  Rūdaičių    28.  Vidmantų    29.  Kūlupėnų    30.  Nasrėnų    31.  Baublių    32.  Budrių    33.  Mikoliškių    34.  Dupulčių    35.  Raguviškių    36.  Rubulių    37.  Jokūbavo    38.  Valėnų