Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Joniškio rajono (Nr. 11) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 24233, rinkimuose dalyvavo: 13484 (55.64%).
Galiojančių biuletenių: 12791 (94.86%), negaliojančių: 693 (5.14%)
Mandatų skirstymo kvota: 492.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
25. Lietuvos centro sąjunga 3277  190  3467  7
1. Lietuvos valstiečių partija 2997  162  3159  6
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 2376  109  2485  5
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 913  63  976  2
17. Lietuvos liberalų sąjunga 812  32  844  2
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 627  81  708  2
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 576  65  641  1
9. Lietuvos socialdemokratų partija 452  59  511  -
  Iš viso: 12030  761  12791  25


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Žemaičių    2.  Livonijos    3.  V.Kudirkos    4.  Žagarės    5.  Bariūnų    6.  Darginių    7.  Daunoriškės    8.  Daukšių    9.  Gaižaičių    10.  Gasčiūnų    11.  Gataučių    12.  Kalnelio    13.  Plikiškių    14.  Kepalių    15.  Kirnaičių    16.  Kriukų    17.  Linkaičių    18.  Maldenių    19.  Mindaugių    20.  Rudiškių    21.  Satkūnų    22.  Skaistgirio    23.  Stungių    24.  Stupurų    25.  Bučiūnų    26.  Lieporų