Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Anykščių rajono (Nr. 4) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 28349, rinkimuose dalyvavo: 17270 (60.92%).
Galiojančių biuletenių: 16548 (95.82%), negaliojančių: 722 (4.18%)
Mandatų skirstymo kvota: 632.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 4466  255  4721  8
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 3766  349  4115  7
1. Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių demokratų sąjungos koalicija 1960  123  2083  3
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 1325  63  1388  2
9. Lietuvos socialdemokratų partija 1145  86  1231  2
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 708  68  776  1
11. Tėvynės liaudies partija 737  38  775  1
17. Lietuvos liberalų sąjunga 651  38  689  1
25. Lietuvos centro sąjunga 483  35  518  -
18. Naujoji demokratija/ Moterų partija 237  15  252  -
  Iš viso: 15478  1070  16548  25


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Senamiesčio    2.  Janydžių    3.  Ažupiečių    4.  Liudiškių    5.  Piktagalio    6.  Ažuožerių    7.  Elmos    8.  Burbiškio    9.  Šlavėnų    10.  Debeikių    11.  Leliūnų    12.  Kavarsko    13.  Dabužių    14.  Janušavos    15.  Svirnų    16.  Šerių    17.  Šovenių    18.  Kurklių    19.  Kurklelių    20.  Staškūniškio    21.  Katlėrių    22.  Skiemonių    23.  Mačionių    24.  Daujočių    25.  Aulelių    26.  Svėdasų    27.  Vaitkūnų    28.  Troškūnų    29.  Vaidlonių    30.  Vašuokėnų    31.  Surdegio    32.  Nausodės    33.  Raguvėlės    34.  Levaniškių    35.  Traupio    36.  Andrioniškio    37.  Viešintų