Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Alytaus rajono (Nr. 3) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 25802, rinkimuose dalyvavo: 14296 (55.41%).
Galiojančių biuletenių: 13537 (94.69%), negaliojančių: 759 (5.31%)
Mandatų skirstymo kvota: 530.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 3461  226  3687  7
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 2029  63  2092  4
1. Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių demokratų sąjungos koalicija 1974  80  2054  4
25. Lietuvos centro sąjunga 1846  87  1933  3
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 944  55  999  2
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 860  88  948  2
17. Lietuvos liberalų sąjunga 855  21  876  2
9. Lietuvos socialdemokratų partija 626  26  652  1
19. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 275  21  296  -
  Iš viso: 12870  667  13537  25


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Panemuninkų    2.  Praniūnų    3.  Genių    4.  Miklusėnų    5.  Užubalių    6.  Luksnėnų    7.  Radžiūnų    8.  Geištarų    9.  Miroslavo    10.  Pupasodžio    11.  Zizėnų    12.  Parėčėnų    13.  Papėčių    14.  Kumečių    15.  Vankiškių    16.  Simno    17.  Mergalaukio    18.  Kalesninkų    19.  Kavalčiukų    20.  Ąžuolinių    21.  Verebiejų    22.  Gluosninkų    23.  Krokialaukio    24.  Ūdrijos    25.  Santaikos    26.  Punios    27.  Raižių    28.  Vaisodžių    29.  Žagarių    30.  Butrimonių    31.  Vanagėlių    32.  Eičiūnų    33.  Pivašiūnų    34.  Mikalavo    35.  Junčionių    36.  Jurgelionių    37.  Kedonių    38.  Daugų    39.  Rodžios    40.  Vaikantonių    41.  Rimėnų    42.  Meškučių    43.  Pocelonių    44.  Alytaus    45.  Venciūnų    46.  Alovės    47.  Ilgų    48.  Makniūnų    49.  Ryliškių    50.  Nemunaičio