Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Akmenės rajono (Nr. 1) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 22852, rinkimuose dalyvavo: 13514 (59.14%).
Galiojančių biuletenių: 12918 (95.59%), negaliojančių: 596 (4.41%)
Mandatų skirstymo kvota: 467.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
16. Lietuvių tautininkų sąjunga 3946  168  4114  9
17. Lietuvos liberalų sąjunga 2081  92  2173  5
1. Lietuvos valstiečių partija 1480  75  1555  3
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 1102  54  1156  3
9. Lietuvos socialdemokratų partija 1022  32  1054  2
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 911  58  969  2
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 591  50  641  1
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 418  29  447  -
15. Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" 323  71  394  -
25. Lietuvos centro sąjunga 294  16  310  -
18. Naujoji demokratija/ Moterų partija 98  105  -
  Iš viso: 12266  652  12918  25


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Senamiesčio    2.  V. Kudirkos    3.  Respublikos    4.  Ramučių    5.  Agluonų    6.  Akmenės    7.  Alkiškių    9.  Kairiškių    11.  Kivylių    12.  Kruopių    13.  Jučių    14.  Pakalniškių    16.  Papilės    17.  Luokavos    18.  Sablauskių    19.  Ventos