Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Šiaulių miesto (Nr. 44) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 97107, rinkimuose dalyvavo: 50700 (52.21%).
Galiojančių biuletenių: 47955 (94.59%), negaliojančių: 2745 (5.41%)
Mandatų skirstymo kvota: 1270.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 12759  267  13026  10
17. Lietuvos liberalų sąjunga 6831  140  6971  5
25. Lietuvos centro sąjunga 6253  144  6397  5
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 3987  107  4094  3
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 3277  154  3431  3
9. Lietuvos socialdemokratų partija 3190  186  3376  3
19. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 1985  65  2050  2
1. Lietuvos valstiečių partija 1839  59  1898  -
21. Krikščionių demokratų sąjunga 1483  38  1521  -
3. Lietuvos ūkio partija 998  22  1020  -
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 972  42  1014  -
15. Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" 797  28  825  -
18. Naujoji demokratija/ Moterų partija 686  16  702  -
13. Lietuvos socialistų partija 642  16  658  -
11. Tėvynės liaudies partija 618  26  644  -
16. Lietuvių tautininkų sąjunga 316  12  328  -
  Iš viso: 46633  1322  47955  31


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

2.  Medelyno    3.  Purienų    4.  J.Basanavičiaus    5.  M.K.Čiurlionio    6.  V.Kudirkos    8.  Vijolių    9.  Jovaro    10.  Parko    11.  Varpo    13.  J.Janonio    15.  S.Šalkauskio    18.  Kražių    20.  Linkuvos    21.  Šimšės    22.  Zoknių    23.  Pabalių    24.  Ragainės    25.  K.Donelaičio    27.  Verduliukų    28.  Tilžės    29.  Žaliūkių    30.  Gegužių    31.  S.Dariaus ir S.Girėno    33.  Lieporių    34.  Beržyno    35.  Senojo Bokšto    36.  Dainų    37.  Aido    38.  Lyros    39.  Architektų    40.  Romuvos    41.  Šventupio    42.  Gytarių    44.  Margių   

Rinkimų apygardos komisijos suskaičiuoti balsai