Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Palangos miesto (Nr. 31) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 13017, rinkimuose dalyvavo: 8073 (62.02%).
Galiojančių biuletenių: 7679 (95.12%), negaliojančių: 394 (4.88%)
Mandatų skirstymo kvota: 325.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 1486  78  1564  5
17. Lietuvos liberalų sąjunga 1313  29  1342  4
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 985  63  1048  3
25. Lietuvos centro sąjunga 938  40  978  3
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 637  34  671  2
19. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 412  17  429  2
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 415  14  429  1
9. Lietuvos socialdemokratų partija 340  23  363  1
26. Lietuvos demokratų partija 274  282  -
15. Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" 227  22  249  -
18. Naujoji demokratija/ Moterų partija 202  208  -
8. Lietuvos nacionaldemokratų partija 115  116  -
  Iš viso: 7344  335  7679  21


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Kaštonų    2.  Ateities    3.  Saulės    4.  Vilniaus    5.  Aikštės    6.  Kauno    7.  Jūros