Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Marijampolės (Nr. 25) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 52043, rinkimuose dalyvavo: 25466 (48.93%).
Galiojančių biuletenių: 24481 (96.13%), negaliojančių: 985 (3.87%)
Mandatų skirstymo kvota: 836.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 4223  128  4351  5
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 3776  136  3912  5
1. Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių demokratų sąjungos koalicija 2918  124  3042  4
25. Lietuvos centro sąjunga 2762  60  2822  3
17. Lietuvos liberalų sąjunga 2050  64  2114  3
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 1919  128  2047  3
9. Lietuvos socialdemokratų partija 1889  84  1973  2
15. Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" 1107  48  1155  1
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 1072  74  1146  1
19. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 899  79  978  -
16. Lietuvių tautininkų sąjunga 716  29  745  -
8. Lietuvos nacionaldemokratų partija 188  196  -
  Iš viso: 23519  962  24481  27


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Kvietiškio    2.  Narto    3.  Laikštės    4.  Tarpučių    5.  Uosupio    6.  Mokolų    7.  Degučių    8.  Suvalkiečių    9.  Šaulių    10.  Kauno    11.  Dariaus ir Girėno    12.  Beržų    13.  Armino    14.  Gedimino    15.  Centro    16.  Mokolų kaimo    17.  Šunskų    18.  Sasnavos    19.  Puskelnių    20.  Smilgių    21.  Baraginės    22.  Patašinės    23.  Igliškėlių    24.  Igliaukos    25.  Šventragio    26.  Gudelių    27.  Daugirdų    28.  Daukšių    29.  Padovinio    30.  Buktos    31.  Želsvos    32.  Liudvinavo    33.  Netičkampio    34.  Valavičių    35.  Balsupių    36.  Varnupių    37.  Liucinavo    38.  Meškučių    39.  Kūlokų    40.  Dženčialaukos    41.  Gavaltuvos