Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Birštono miesto (Nr. 5) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 4186, rinkimuose dalyvavo: 2677 (63.95%).
Galiojančių biuletenių: 2561 (95.67%), negaliojančių: 116 (4.33%)
Mandatų skirstymo kvota: 120.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
9. Lietuvos socialdemokratų partija 1336  57  1393  11
25. Lietuvos centro sąjunga 232  237  2
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 203  18  221  2
17. Lietuvos liberalų sąjunga 205  212  2
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 191  197  2
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 126  14  140  1
20. Respublikonų partija 101  103  1
3. Lietuvos ūkio partija 56  58  -
  Iš viso: 2450  111  2561  21


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Birštono m.    2.  Birštono vienkiemio    3.  Nemajūnų