Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Telšių rajono (Nr. 51) apygarda

Lietuvos centro sąjunga

Atstovas(-ai) rinkimams: Achunovas Vasilijus   

Kandidatų sąrašas

Numeris
sąraše
 Pavardė, vardas 
1.  Trečiokas Kęstutis 
2.  Šimkus Remigijus 
3.  Budginas Alvydas 
4.  Buivydas Jonas 
5.  Klingeris Romanas 
6.  Simanauskas Juozas 
7.  Banys Bronislavas 
8.  Skernevičiūtė Irena 
9.  Liauzginas Artūras 
10.  Gustienė Reda 
11.  Apūkas Jonas 
12.  Grigalauskas Stanislovas 
13.  Pikiotienė Valdona Ona 
14.  Juška Arūnas 
15.  Gedminas Kazys 
16.  Budnikas Raimundas 
17.  Vaidakavičius Alvydas 
18.  Kasparavičienė Angelė 
19.  Limantas Edmuntas 
20.  Ledžius Vytautas 
21.  Sušinskas Virginijus 
22.  Simanavičius Gediminas 
23.  Žilevičius Vladas 
24.  Vaičaitis Vigmantas 
25.  Šmukšta Albinas 
26.  Petrauskas Jonas 
27.  Staponkus Leonas 
28.  Šaltmeris Vytautas