Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Telšių rajono (Nr. 51) apygarda

Lietuvos liberalų sąjunga

Atstovas(-ai) rinkimams: Limontas Henrikas   

Kandidatų sąrašas

Numeris
sąraše
 Pavardė, vardas 
1.  Šilgalis Albertas 
2.  Aliejūnas Feliksas 
3.  Šilgalis Žilvinas 
4.  Barsteiga Vytautas 
5.  Rubežius Stanislovas 
6.  Radavičius Rimas 
7.  Norkūnas Andrius 
8.  Jonkienė Asta 
9.  Mažeiva Viktoras 
10.  Liaugaudas Petras 
11.  Perminas Mindaugas 
12.  Karalius Povilas 
13.  Pocius Pijus 
14.  Bogužis Vigandas 
15.  Zaleckis Jonas 
16.  Jurkonienė Angėlina 
17.  Abrutis Algimantas 
18.  Kundrotas Ričardas Konstantinas 
19.  Norkienė Elena 
20.  Mingėla Pranas 
21.  Kiršis Albinas 
22.  Andruška Jonas