Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Klaipėdos rajono (Nr. 21) apygarda

Lietuvos krikščionių demokratų partija

Atstovas(-ai) rinkimams: Jucienė Ona   

Kandidatų sąrašas

Numeris
sąraše
 Pavardė, vardas 
1.  Cirtautas Kęstutis 
2.  Gajauskas Juozas 
3.  Gražulis Petras 
4.  Kazlauskas Juozapas Vytautas 
5.  Raštikis Mėčislovas 
6.  Petkus Dainius 
7.  Šunokienė Laimutė 
8.  Martinkus Rimantas 
9.  Lingis Juozas 
10.  Padagienė Liucija 
11.  Mažeikaitė Elvyra 
12.  Jašmontaitė Elvyra Justina 
13.  Kučinskienė Irena 
14.  Jonikas Feliksas 
15.  Tamošauskas Augustinas Ipolitas