Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Klaipėdos rajono (Nr. 21) apygarda

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)

Atstovas(-ai) rinkimams: Stoškus Virginijus   

Kandidatų sąrašas

Numeris
sąraše
 Pavardė, vardas 
1.  Banevičius Česlovas 
2.  Lingys Zigmantas Dangirdas 
3.  Balčikonytė Nijolė 
4.  Kytra Rimantas Povilas 
5.  Dirginčienė Ramunė 
6.  Kampas Audrius 
7.  Žiobakas Rimantas 
8.  Kripaitis Rimantas 
9.  Ruškienė Virgina 
10.  Mažeikis Alius 
11.  Aleksa Tomas 
12.  Mažeikienė Birutė Marcijona 
13.  Domarkas Bronislovas 
14.  Plauška Vidmantas 
15.  Radžienė Jadvyga 
16.  Liutikienė Zina 
17.  Ilginienė Nijolė 
18.  Dambrauskas Algirdas Ignacas 
19.  Čepas Jonas 
20.  Pūžė Jonas 
21.  Toliušis Vytautas 
22.  Norvilas Juozas