Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Ignalinos rajono (Nr. 9) apygarda

Lietuvos demokratinė darbo partija

Atstovas(-ai) rinkimams: Kosakovskis Kalina   

Kandidatų sąrašas

Numeris
sąraše
 Pavardė, vardas 
1.  Cibulskas Vilius 
2.  Švirinas Alfonsas 
3.  Cicėnas Vincentas Vytautas 
4.  Andriuška Vytautas 
5.  Servutienė Gendrika 
6.  Valinskas Stasys 
7.  Veževičius Rimas 
8.  Čepulėnas Vytautas 
9.  Bučelis Romaldas 
10.  Bogomolnikova Teresa 
11.  Čepulis Gintaras 
12.  Vinciūnas Romualdas Adolfas 
13.  Tajauskas Petras 
14.  Zaleckas Vytautas 
15.  Sėliukas Gintautas 
16.  Kilkus Edmundas 
17.  Ostrouch Marija 
18.  Berčienė Janina 
19.  Kuksėnienė Rima 
20.  Vilčinskas Dionizas 
21.  Vitėnienė Janė 
22.  Kosakovskis Sergejus 
23.  Paukštė Sigitas