Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Partijų, politinių organizacijų politinės kampanijos
finansavimo pagrindinių duomenų suvestinė

    Partijos, politinės organizacijos pavadinimas Gautos pajamos Specialiosios sąskaitos lėšų panaudojimas
aukos ir dovanos iš fizinių asmenų, Lt aukos ir dovanos iš įmonių, įstaigų, organizacijų, Lt kitos lėšos, Lt iš viso, Lt agitacijos gaminiai bei piniginę vertę turinti kitokia parama įplaukos, Lt išlaidos, Lt nepanaudotų lėšų likutis, Lt (su minusu įsiskolinimas)
Pateikė laiku, iki 2000 04 19
1 Tautos pažangos partija 0.00 0.00 5 161.02 5161.02 0.00 5161.02 5161.02 0.00
2 Respublikonų partija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Lietuvos liaudies partija 2 000.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 2 000.00 2 000.00 0.00
4 Lietuvos laisvės lyga 0.00 5 000.00 0.00 5000.00 1 360.00 5 000.00 5 000.00 0.00
5 Lietuvos teisingumo partija 0.00 0,,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Tėvynės liaudies partija 26 327.72 2110.00 2 200.00 30 637.72 0.00 30 635.72 138626.87 -107991.15
7 Lietuvos socialistų partija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Lietuvos rusų sąjunga 15024.08 3 650.00 0.00 18 674.08 0.00 18674.08 18637.16 36.92
9 Lietuvos ūkio partija

800.00

0.00 217.00 1 017.00 0.00 717.00 717.13 - 0.13
10 Lietuvos nacionalinės partijos ir Jaunosios Lietuvos sąjunga 90.20 10000.00 2 530.00 12620.20 0.00 12470.00 10 729.57 1 740.43
11 Lietuvos piliečių aljansas 10650.00 0.00 0.00 10650.00 0.00 11 750.00 11 670.00 80.00
12 Krikščionių demokratų sąjunga 5 377.90 0.00 0.00 5 377.90 0.00 5 377.90 5 374.90 3.00
13 Lietuvos lenkų rinkimų akcija 0.00 3 100.00 14804.51 17904.51 0.00 17 904.51 17896.25 8.26
14 Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" 43 000.00 12500.00 5380.00 82 075.00 21 195.00 82 075.00 149792.38 - 67 717.38
15 Lietuvos krikščionių demokratų partija 49 593.33 18000.00 107 645.18 175238.51 0.00 175238.51 154372.42 20 866.02
16 Lietuvos demokratinė darbo partija 57 793.40 52 253.00 170085.13 280131.53 467.28 280131.53 261 553.36 18758.17
17 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 5 058.00 4 882.00 25 468.00 35 408.00 0.00 35 408.00 34 658.00 750.00
18 Lietuvos valstiečių partija 46 450.35 42 200.00 46514.53 135 164.88 2 500.00 135 164.88 128 839.91 6 324.97
19 Naujoji sąjunga (socialliberalai) 178088.00 176130.00 0.00 354218.00 705.00 335 998.00 335 974.00 24.00
20 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 140014.17 446 945.81 256 780.76 843 740.74 630.00 843 740.74 816 354.25 27 386.49
21 Naujoji demokratija (Moterų partija) 34 285.94 16700.00 18 386.42 69 372.38   69 372.38 69 046.78 325.60
22 Lietuvos liberalų sąjunga 377191.73 255 567.04 4 526.00 637 284.77 5310.05 632 647,22 625 504.82 7 142.40
23 Lietuvos laisvės sąjunga 15 800.00  

 

15 800.00   15800,00 15801.58 -1.58
24 Lietuvos tautininkų sąjunga 7 835.00 10299.00   18 134.00 100.00 18 134.00 18 134.00 0.00
25 Lietuvos nacionaldemokratų partija 2 958.72 1 012.00   3 970.72   1 532.00 1 526.19 5.1
26 Lietuvos demokratų partija 2 650.00   1 219.00 3 869.00   3 869.00 3 856.00 13.00
27 Lietuvos centro sąjunga 270 380.37 321 840.21 66821.15 659041.73 48 933.91 610246.16 596 774.89 13471.27
28 Lietuvos socialdemokratų partija 25 574.52 20 500.00 53 237.02 99311.54   99311.54 111 647.68 -12336.14
  Iš viso 1 316943.43 1 402 689.06 780 975.72 3 521 803.23 81201.24 3448359.19 3539649.16 - 91 289.97

Ataskaitas pateikusios partijos išvardytos ataskaitų pateikimo tvarka.