Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Bendras partijų ir politinių organizacijų gautų mandatų skaičius

Pastaba. Partijos gali sudaryti skirtingas koalicijas kiekvienoje apygardoje,
todėl koalicijų gauti mandatai čia paskirstyti partijoms:
išrinkto koalicijos kandidato mandatas priskaičiuojamas jį iškėlusiai partijai.