Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Egidijus RIMKUS
 

Apygarda: Palangos miesto (Nr. 31)
Sąrašas: Naujosios sąjungos (socialliberalų), priešrinkiminis numeris sąraše: 1

Gimimo data: 1958 10 22
Gyvenamoji vieta: Palanga

Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Ne
Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Ne

Išsilavinimas: Aukštasis

Moksliniai laipsniai: Mokslų daktaras  

Užsienio kalbos: Anglų   Vokiečių   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Sveikatos centras Energetikas", reabilitacijos klinikos vadovas

Visuomeninė veikla: Naujosios sąjungos (socialliberalai) Palangos skyriaus pirmininkas

Šeimyninė padėtis: Vedęs
Šeimos nariai: Audra - sutuoktinis/sutuoktinė   Bernardas - vaikas   Gytautas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 01 28 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Palangos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Egidijus Rimkus
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB Sveikatos centras "Energetikas"
  3. Pareigos: Reabilitacijos klinikos vadovas
  4. Nepagrindinės darbovietės: UAB "Liukrena"
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Vadybininkas
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 94418.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 23009.00 Lt 9888.00 Lt
20. Iš viso: 23009.00 Lt 9888.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
99418.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)