Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Rima RAKAUSKIENĖ
 

Apygarda: Alytaus miesto (Nr. 2)
Sąrašas: Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių), priešrinkiminis numeris sąraše: 2

Gimimo data: 1958 09 21
Gyvenamoji vieta: Pasimnių k. , Alytaus raj.

Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Ne
Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Ne

Išsilavinimas: Aukštasis

Užsienio kalbos: Prancūzų   Rusų   Lenkų   Ispanų  

Pagrindinė darbovietė: AB "Lietuvos spauda", Alytaus agentūros viršininkė

Visuomeninė veikla: Tarptautinio moterų klubo "Zonta" Alytaus klubo narė, tremtinių ir politkalinių draugijos narė.

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi
Šeimos nariai: Ričiardas - sutuoktinis/sutuoktinė   Tomas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 01 31 išdavė Alytaus apskrities VMI Alytaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Rima Rakauskienė
  2. Pagrindinė darbovietė: AB "Lietuvos spauda"
  3. Pareigos: Alytaus agentūros viršininkė
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 133918.69 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 22029.16 Lt 10366.88 Lt
20. Iš viso: 22029.16 Lt 10366.88 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
133918.69 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)