Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

2000 m. kovo 19 d. Savivaldybių tarybų rinkimų organizavimo ir vykdymo grafikas

Įstatymo straipsnis

Dienų iki/po (-/+) rinkimų (laikotarpio pradžios)

Data

Turinys

10

-110

iki 1999 11 30

Merai teikia apylinkių pakeitimus VRK

10

-100

iki 1999 12 10

Prireikus VRK keičia rinkimų apylinkės ribas, balsavimo patalpos adresą

9

-85

iki 1999 12 25

VRK paskelbia rinkimų apygardas ir renkamų tarybos narių skaičių

13

-81

iki 1999 12 29

Partijos, politinės organizacijos teikia kandidatūrų į apygardų rinkimų komisijas sąrašą VRK

13

-74

iki 2000 01 05

VRK sudaro apygardų rinkimų komisijas

15

-65

iki 2000 01 14

Apygardos rinkimų komisija nustato kiekvienos rinkimų apylinkės komisijos narių skaičių

35

-65

nuo 2000 01 14

Pradedamas pareiškinių dokumentų įteikimas VRK ir apygardos rinkimų komisijai

15

-48

iki 2000 01 31

Partijos, politinės organizacijos pateikia kandidatūrų į apylinkių rinkimų komisijas sąrašą apygardos rinkimų komisijai

15

-45

iki 2000 02 03

Apygardų rinkimų komisijos sudaro apylinkių rinkimų komisijas

25

-39

iki 2000 02 09

VRK rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą magnetinėse laikmenose perduoda apygardos rinkimų komisijai

39

-35

iki 2000 02 13

VRK išbraukia kandidatą iš visų kandidatų sąrašų, jei šis nepasirinko vieno iš jų

40

-35

iki 2000 02 13

Kelios partijos, politinės organizacijos gali sujungti savo kandidatų sąrašus

35

-34

2000 02 14
17:00

Baigiamas pareiškinių dokumentų įteikimas VRK ir apygardos rinkimų komisijai

36

-31

iki 2000 02 17

Laikotarpio pabaiga rinkimų komisijai priimti sprendimą dėl kandidato registravimo (arba per 10 d.po pareiškinių dokumentų pateikimo)

42

-30

iki 2000 02 18

VRK paskelbia rinkimuose dalyvaujančių partijų, politinių organizacijų sąrašą ir joms burtais suteiktus rinkimų numerius

42

-30

nuo 2000 02 18

Rinkimų agitacijos kampanijos pradžia

26

-26

iki 2000 02 22

Apygardos rinkimų komisija rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą perduoda apylinkės rinkimų komisijai

27

-25

iki 2000 02 23

Apylinkės rinkimų komisija sudaro sąlygas rinkėjams susipažinti su apylinkės rinkėjų sąrašu

41

-25

iki 2000 02 23

Kandidatai gali atšaukti ar papildyti rinkimų pareiškinius dokumentus

65

-20

iki 2000 02 28

Apygardos rinkimų komisija sudaro specialių pašto skyrių sąrašą

29

-20

iki 2000 02 28

Turi būti baigtas rinkėjo pažymėjimų įteikimas rinkėjams

42

-18

iki 2000 03 01

Apygardos rinkimų komisija paskelbia rinkimuose dalyvaujančių partijų, politinių organizacijų kandidatų sąrašus

71

-14

iki 2000 03 05

VRK nustato konkrečią balsų skaičiavimo tvarką

64

-10

iki 2000 03 09

Apylinkės rinkimų komisijos sudaro negalinčių vaikščioti rinkėjų sąrašą

56

-9

iki 2000 03 10

Biuleteniai, vokai pristatomi paštui

64

-7

nuo 2000 03 12

Balsavimo paštu pradžia

24

-7

iki 2000 03 12

VRK tvirtina galutinius rinkėjų sąrašus

33

-7

iki 2000 03 12

Rinkėjas arba atstovas rinkimams skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų gali pateikti apylinkės rinkimų komisijai

64

-2

2000 03 16

Paskutinė diena balsuoti namuose

64

-2

2000 03 16

Paskutinė diena balsuoti paštu , jeigu rinkėjas neįrašytas į to miesto, rajono rinkėjų sąrašus

64

-1

2000 03 17

Balsavimo paštu pabaiga, jei rinkėjas įrašytas į to miesto, rajono rinkėjų sąrašus

53

-30 val

nuo 2000 03 18 1:00

Draudžiama rinkimų agitacija

68

-1

iki 2000 03 18

Pašto skyriaus viršininkas grąžina nepanaudotus vokus ir rinkimų biuletenius apygardos rinkimų komisijai

56

-12 val

iki 2000 03 18 19:00

Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkei

57

-12 val

iki 2000 03 18 19:00

Turi būti parengta balsavimo patalpa

59

0

2000 03 19
7:00

Balsavimo pradžia rinkimų apylinkėse

59

0

2000 03 19
20:00

Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse

68

-2 val

iki 2000 03 19
18:00

Paštas vokus su rinkėjų užpildytais biuleteniais įteikia apylinkių rinkimų komisijoms

75

12 val

iki 2000 03 20
8:00

Rinkimų apylinkės pateikia dokumentus apygardos rinkimų komisijai

83

7

iki 2000 03 26

VRK tvirtina galutinius rinkimų rezultatus

83

9

iki 2000 03 28

Apygardos rinkimų komisija paskelbia apygardos rinkimų rezultatus

83

14

nuo 2000 04 02

VRK pradeda išduoti savivaldybės tarybos narių pažymėjimus

83

17

iki 2000 04 05

VRK baigia išduoti savivaldybės tarybos narių pažymėjimus

83

22

iki 2000 04 10

VRK grąžina rinkimų užstatus, kandidatų sąrašus iškėlusioms organizacijoms, dalyvavusioms paskirstant mandatus

37

27

iki 2000 04 15

Pasibaigia atstovo rinkimams įgaliojimas

52

27

iki 2000 04 15

Uždaromos specialios rinkimų sąskaitos

52

32

iki 2000 04 20

Partijos, politinės organizacijos pateikia VRK ataskaitas apie lėšų šaltinius ir panaudojimą rinkimų agitacijai

83

3 mėn.

iki 2000 06 26

VRK išleidžia knygą apie rinkimų rezultatus

83

4 mėn.

iki 2000 07 26

VRK perduoda rinkimų dokumentus valstybės archyvui saugoti