Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


Nuotrauka 
AUDRYS ANTANAITIS

Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatas
į Lietuvos Respublikos Seimo narius
Naujosios Vilnios rinkimų apygardoje Nr. 10

Gimė 1959 m. balandžio 10 d. Palangoje. 1977 metais baigė Klaipėdos 9 - ąją vidurinę mokyklą.
1977 metais įstojo į Vilniaus universiteto, Filologijos fakultetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Baigęs universitetą 1982 metais, pagal paskyrimą dirbo Šalčininkų rajono Poškonių lietuviškos mokyklos direktoriumi. Nuo 1985 metų buvo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto aspirantas, vėliau - jaunesnysis mokslinis bendradarbis. Mokslinio darbo tema: "Lietuvos lotyniškoji poema (XVI a.)".
1988 metais buvo pirmosios sąjūdinės Lietuvos jaunimo organizacijos - lietuvių jaunimo bendrijos "Lituanica" vienas iš kūrėjų, 1989 metais išrinktas jos pirmininku. Organizavo penkias jaunimo ekspedicijas į Rusijos lietuvių telkinius Altajuje, Tomske, Novosibirske, Krasnojarske, Omske bei tris į lietuvių tremtinių Čiornaja Padinos ir Talovkos kaimus Saratovo srityje, daugelį kitų renginių.
1990 metais perėjo dirbti Kultūros ir švietimo ministerijos (vėliau Regioninių problemų ir tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) Ryšių su užsienio lietuviais skyriaus viršininku. Juo dirbo iki 1997 metų. Rengė valstybės paramos tremtiniams programas. Padėjo steigti Rusijos, Sibiro, Ukrainos, Latvijos, Uzbekijos, Moldovos, Baltarusijos lietuvių bendruomenes.
Šiuo metu dirba Lietuvos Respublikos Seimo narių F. Palubinsko, V. Bogušio ir A. Saudargo padėjėju.
Vedęs. Žmona Valė - bibliotekininkė, dirba Kultūros paveldo centro bibliotekoje.
Yra Lietuvos žurnalistų sąjungos narys korespondentas. Straipsniai literatūrologine, politine, jaunimo, išeivijos tematika publikuojami Lietuvos ir užsienio spaudoje.