Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


Radviliškio rajono (Nr. 37) apygarda

Adresas: Aušros a . 10, Radviliškis
Telefonas(-ai): 52302
Rinkėjų skaičius: 39449
Mandatų skaičius: 27

Lietuvos socialdemokratų partija
apygardoje iškėlė šiuos kandidatus:

Numeris
sąraše
 Pavardė, vardas 
1.  Juodis Aloyzas 
2.  Kutra Vidmantas 
3.  Simelis Vytautas 
4.  Pravilonis Jonas 
5.  Būdvytis Vladas 
6.  Vingelis Vidmantas Mykolas 
7.  Nakčiūnas Edvardas 
8.  Baltaduonienė Ona 
9.  Čeponis Vytautas 
10.  Žukaitis Stanislovas 
11.  Pužaitis Česlovas 
12.  Kurklinskas Viktoras Stasys 
13.  Petrauskas Vincas 
14.  Taučius Almantas 
15.  Šmatavičius Valdemaras 
16.  Urbelis Edmundas 
17.  Stonys Vytautas Juozas 
18.  Masiulis Juozas 
19.  Jaromskas Vidmantas 
20.  Petraitis Gražvydas 
21.  Špokauskas Kazimieras 
22.  Linaburgis Vytautas 
23.  Ganys Oginskis Vladislovas 
24.  Pikūnas Vidmantas 
25.  Giedraitis Vytautas 
26.  Juodeika Henrikas 
27.  Survila Vitalijus