Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


Joniškio rajono (Nr. 19) apygarda

Adresas: Livonijos g. 4, Joniškis
Faksas: 51442
Rinkėjų skaičius: 24214
Mandatų skaičius: 25

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
apygardoje iškėlė šiuos kandidatus:

Numeris
sąraše
 Pavardė, vardas 
1.  Samienė Rita 
2.  Sperauskas Juozas 
3.  Gudaitis Jonas 
4.  Bičkus Pranas 
5.  Retkus Vaclovas Juozapas 
6.  Damalakas Gintaras 
7.  Levinskas Leonas 
8.  Šiurna Kęstutis 
9.  Žiogienė Zofija Irena 
10.  Kybartienė Birutė 
11.  Baikštienė Zenona 
12.  Mikalajūnas Albinas 
13.  Franckaitis Romualdas 
14.  Katkevičius Jonas 
15.  Varžinskas Jonas 
16.  Umbrasas Jonas 
17.  Miliškevičius Vytautas 
18.  Malūkienė Vanda 
19.  Visockienė Aida 
20.  Stepulaitienė Jūratė 
21.  Zigmantas Pranciškus 
22.  Samys Gintautas 
23.  Čiuta Juozas 
24.  Guntis Stanislovas 
25.  Danta Pranas 
26.  Lukys Julius 
27.  Bubelienė Regina 
28.  Balandis Kazimieras Mindaugas 
29.  Vilkonis Kęstutis Kazimieras 
30.  Tuzinas Edmundas