Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


Akmenės rajono (Nr. 13) apygarda

Adresas: Respublikos a. 2, N.Akmenė
Telefonas(-ai): 51332
Faksas: 51244
Rinkėjų skaičius: 27055
Mandatų skaičius: 25

Lietuvos demokratinė darbo partija
apygardoje iškėlė šiuos kandidatus:

Numeris
sąraše
 Pavardė, vardas 
1.  Meškienė Eugenija 
2.  Tirius Pranciškus 
3.  Balkauskas Vladislovas 
4.  Norbutas Rimantas 
5.  Bartkevičienė Nijolė 
6.  Godelytė Genovaitė 
7.  Janušaitienė Adolfina 
8.  Švažienė Birutė 
9.  Muningis Algimantas Antanas 
10.  Duoba Jonas Juozas 
11.  Gabalis Antanas 
12.  Daukša Stanislovas 
13.  Rebrovienė Aldona 
14.  Meškytė Sigutė 
15.  Apeikienė Genutė Aldona 
16.  Momkus Antanas