Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Organizavimo ir vykdymo grafikas

Įstatymo straipsnis Dienų iki/po (-/+) rinkimų (laikotarpio pradžios) Data Turinys
15 -75 97 01 06 Paskutinė diena apygardos rinkimų komisijai nustatyti kiekvienos rinkimų apylinkės komisijos narių skaičių
36 -65 nuo 97 01 17 Pradedamas pareiškinių dokumentų įteikimas VRK ir apygardos rinkimų komisijai
25 -65 iki 97 01 17 VRK rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą magnetinėse laikmenose perduoda apygardos rinkimų komisijai
15 -62 iki 97 01 20 Partijos, politinės organizacijos pateikia kandidatūrų, į apylinkės rinkimų komisijos narius, sąrašą apygardos rinkimų komisijai
15 -60 iki 97 01 22 Apygardų rinkimų komisijos sudaro apylinkių rinkimų komisijas, skiria jų pirmininkus ir po to gali kreiptis į merą dėl komisijos narių laisvų vietų užėmimo arba mažinti komisijos narių skaičių
26 -55 iki 97 01 27 Apygardos rinkimų komisija rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą perduoda apylinkės rinkimų komisijai
27 -55 iki 97 01 27 Apylinkės rinkimų komisija sudaro sąlygas rinkėjams susipažinti su apylinkės rinkėjų sąrašu
29 -40 iki 97 02 11 Turi būti baigtas rinkėjo pažymėjimų įteikimo rinkėjams
36 -35 iki 97 02 16 Baigiamas pareiškinių dokumentų įteikimas VRK ir apygardos rinkimų komisijai
40 -35 iki 97 02 16 VRK išbraukia kandidatą, įrašytą keliuose sąrašuose, iš visų kandidatų sąrašų, jei šis nepasirinko vieno iš jų
41 -35 iki 97 02 16 Kelios partijos, politinės organizacijos gali sujungti savo kandidatų sąrašus
37 -31 97 02 20 Laikotarpio pabaiga rinkimų komisijai priimti sprendimą dėl kandidato registravimo (arba per 10 d.po pareiškinių dokumentų pateikimo)
43 -30 iki 97 02 21 VRK paskelbia sąrašą dalyvaujančių rinkimuose partijų, politinių organizacijų ir burtais suteiktus rinkimų numerius
43 -30 nuo 97 02 21 Rinkimų agitacijos kampanijos pradžia
42 -25 97 02 26 Paskutinė diena, kada partijos, politinės organizacijos, kandidatai gali atšaukti rinkimų pareiškinius dokumentus
68 -20 iki 97 03 03  Apygardos rinkimų komisija sudaro specialių pašto skyrių sąrašą
74 -20 iki 97 03 03  VRK nustato konkrečią balsų skaičiavimo tvarką
43 -18 iki 97 03 05  Apygardos rinkimų komisija paskelbia rinkimuose dalyvaujančių partijų, politinių organizacijų kandidatų sąrašus
64 -15 iki 97 03 08 Apylinkės rinkimų komisijos sudaro negalinčių vaikščioti rinkėjų sąrašą
31 -15 iki 97 03 08 LR diplomatinė atstovybė perduoda VRK diplomatinėje atstovybėje sudarytą rinkėjų sąrašą
56 -14 iki 97 03 09 Biuleteniai, vokai pristatomi centriniams pašto skyriams
64 -12 nuo 97 03 11 Balsavimo paštu pradžia
56 -12 iki 97 03 11 Biuleteniai, vokai turi būti laisvai prieinami rinkėjams LR diplomatinėse atstovybėse ir laivuose
24 -7 iki 97 03 16 VRK tvirtina galutinius rinkėjų sąrašus
34 -7 iki 97 03 16 Rinkėjas arba atstovas rinkimams skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų gali pateikti apylinkės rinkimų komisijai
64 -2 97 03 20 Paskutinė balsavimo paštu namuose ir kitoje rinkimų apygardoje diena
64 -2 97 03 21 Paskutinė balsavimo paštu diena
53 -30 val nuo 97 03 22 1:00 Uždraudžiama rinkimų agitacija
71 -1 iki 97 03 22 Pašto skyriaus viršininkas grąžina nepanaudotus vokus ir rinkimų biuletenius apygardos rinkimų komisijai
56 -12 val iki 97 03 22 19:00 Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkės komisijai
57 -12 val iki 97 03 22 19:00 Turi būti parengta balsavimo patalpa, surašytas, gautų iš apygardos rinkimų komisijos biuletenių, priėmimo aktas
61 0 iki 97 03 23 7:00 Į protokolą įrašomas gautų biuletenių skaičius, biuleteniai antspauduojami, komisijos nariams išdalijami rinkėjų sąrašai, biuleteniai
59 0 nuo 97 03 23 7:00 Balsavimo pradžia rinkimų apylinkėse
71 -2 val iki 97 03 23 19:00 Pašto skyrius vokus su rinkėjų užpildytais biuleteniais įteikia apylinkių rinkimų komisijoms
59 0 iki 97 03 23 21:00 Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse
78 12 val iki 97 03 24 9:00 Rinkimų apylinkės pateikia dokumentus apygardos rinkimų komisijai
80 3 iki 97 03 26 Apygardų rinkimų komisijos pateikia dokumentus VRK (pagal atskirą grafiką)
86 7 iki 97 03 30 VRK tvirtina galutinius rinkimų rezultatus
86 9 iki 97 04 01  Apygardos rinkimų komisija paskelbia apygardos rinkimų rezultatus
86 14 nuo 97 04 06 VRK pradeda išduoti savivaldybės tarybos narių pažymėjimus (pažymėjimus tarybos nariams išduoda apygardos rinkimų komisija)
86 17 iki 97 04 09 VRK baigia išduoti savivaldybės tarybos narių pažymėjimus
38 27 iki 97 04 19 Pasibaigia atstovo rinkimams įgaliojimas
52 27 iki 97 04 19 Uždaromos specialios rinkimų sąskaitos
52 32 iki 97 04 24 Partijos, politinės organizacijos pateikia VRK ataskaitas apie lėšų šaltinius ir panaudojimą rinkimų agitacijai
39 47 iki 97 05 09 VRK grąžina rinkimų užstatus, kandidatų sąrašus iškėlusioms organizacijoms, dalyvavusioms paskirstant mandatus
86 127 iki 97 07  28 VRK išleidžia knygą apie rinkimų rezultatus