Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


Vilkaviškio rajono (Nr. 54) apygarda

Rinkėjų skaičius: 38225
Mandatų skaičius: 27

Apygardos apylinkės

Numeris Pavadinimas Adresas Telefonas Rinkėjų skaičius
1. Vilkaviškio rytų J.Basanavičiaus g. 17 52101 2660
2. Vilkaviškio pietų Vytauto g. 83 51860 2321
3. Vilkaviškio vakarų Vienybės g. 1 51873 2192
4. Vilkaviškio šiaurės Vienybės g. 52 52704 2915
5. Kybartų rytų J.Basanavičiaus g. 72,Kybartų m. 58906 2352
6. Kybartų vakarų J.Basanavičiaus g. 40 58635 2574
7. Virbalio Vilniaus g. 24 50107 1087
8. Aistiškių Aistškių k. 41432 351
9. Bartninkų Bartininkų k. 43315 566
10. Lakštučių Lakštučių k. 43840 522
11. Pašeimenių Pašeimenių k. 49290 364
12. Piliakalnių Piliakalnių k. 48286 307
13. Gižų Gižų k. 42643 799
14. Bačkiškių Bačkiškių k. 42223 447
15. Karklinių Karklinų k. 47425 625
16. Keturvalakių Keturvalakių k. 41607 358
17. Gudkaimio Gudkaimio k. 47216 685
18. Lauskaimio Keturkaimio k. 45797 331
19. Matlaukio Matlaukio k. 40481,52696 660
20. Šiaudiniškių Šiaudininkų k 44659 302
21. Vilkupių Vilkupių k 47200 161
22. Virbalio kaimiškoji Vilniaus g. 22, Virbalis 50128 631
23. Daržininkų Daržininkų k. 46921 463
24. Klausučių Klausučių k 49488 629
25. Sūduvos Sūduvos k. 49687 1147
26. Karalkrėslio Užbalių k 47922 502
27. Pajevonio Pajevonio k. 40730 823
28. Alksnėnų Alksnėnų k 42412 412
29. Opšrūtų Opšrūtų k 45226 310
30. Paežerių Paežerių k 45216 643
31. Pilviškių Pilviškių k. 67666 2283
32. Ramoniškių Ramoniškių k 48496 463
33. Alvito Alvito k. 61044 1273
34. Karalių Karalių k. 44842 1013
35. Klampučių Klampučių k 47689 397
36. Serdokų Serdokų k. 51385 290
37. Uosių Paežerių k. 46218 768
38. Gražiškių Gražiškių k 43697 898
39. Kaupiškių Kaupiškių k. 45400 367
40. Vištyčio Vištyčio k. 43437 742
41. Vartų Piliakalnių k. 48215 192
42. Pūstapėdžių Pustapėdžių k. 40234 500
43. Slabadų Slabadų k. 45934 296
44. Gudelių Gudelių k. ()45644 604