Rinkėjų aktyvumas balsuojant paštu


2007-02-21


2007-02-22


2007-02-23


2007-02-24Pastaba. Pasirinkę datą, gausite aktyvumo duomenis tai dienai (tos ir ankstesnių dienų suminius duomenis).