2015 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai
Puslapis atnaujintas 2015-03-26 17:04.


Kandidato
Nijolė NAUJOKIENĖ
gauti balsai
Kėdainių rajono (Nr.19) apylinkėse

Apylinkių skaičius 52
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 44706, rinkimuose dalyvavo 20825 (46,58%),
  negaliojančių biuletenių 590 (2,83%), galiojančių biuletenių 20235 (97,17%).


Rūšiuoti pagal: rinkimų komisijos numerį, paduotų balsų procentą gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Angirių 173 86 49,71% 80 45 15 60 75,00%
2. Aristavos 624 260 41,67% 252 82 36 118 46,83%
3. Ažytėnų 378 169 44,71% 167 69 28 97 58,08%
4. Babėnų 2393 1183 49,44% 1142 390 60 450 39,40%
5. Beinaičių 375 194 51,73% 188 111 37 148 78,72%
6. Vikaičių 462 192 41,56% 181 81 48 129 71,27%
7. Dotnuvos 1194 543 45,48% 527 168 63 231 43,83%
8. Gudžiūnų 504 220 43,65% 213 109 20 129 60,56%
9. Josvainių 1515 734 48,45% 718 272 69 341 47,49%
10. Kalnaberžės 412 248 60,19% 245 76 37 113 46,12%
11. Kaplių 244 121 49,59% 118 67 11 78 66,10%
12. Keleriškių 818 300 36,67% 291 104 35 139 47,77%
13. Krakių 870 409 47,01% 398 231 60 291 73,12%
14. Kunionių 535 221 41,31% 217 94 34 128 58,99%
15. Labūnavos 772 340 44,04% 332 197 24 221 66,57%
16. Lančiūnavos 594 253 42,59% 247 114 37 151 61,13%
17. Langakių 335 214 63,88% 212 84 34 118 55,66%
18. Liaudies 3329 1530 45,96% 1481 657 59 716 48,35%
19. Mantviliškio 308 139 45,13% 131 46 39 85 64,89%
21. Meironiškio 368 173 47,01% 172 106 29 135 78,49%
22. Naujoji 1870 886 47,38% 861 376 47 423 49,13%
23. Miegėnų 457 202 44,20% 196 106 46 152 77,55%
24. Nociūnų 619 262 42,33% 258 81 65 146 56,59%
25. Okainių 362 144 39,78% 142 65 33 98 69,01%
26. Paaluonio 253 113 44,66% 112 57 13 70 62,50%
27. Pagirių 457 245 53,61% 234 109 44 153 65,38%
28. Pajieslio 454 207 45,59% 200 98 44 142 71,00%
29. Parko 1102 422 38,29% 410 152 33 185 45,12%
30. Pašušvio 407 168 41,28% 161 86 36 122 75,78%
31. Pelėdnagių 1499 710 47,36% 701 281 63 344 49,07%
32. Pelutavos 320 182 56,88% 174 48 12 60 34,48%
33. Pergalės 2447 1037 42,38% 1012 401 65 466 46,05%
34. Pernaravos 389 186 47,81% 186 85 31 116 62,37%
35. Petkūnų 193 90 46,63% 89 53 19 72 80,90%
36. Radvilų 2186 1038 47,48% 1011 404 48 452 44,71%
38. Senamiesčio 1087 536 49,31% 527 134 39 173 32,83%
39. Sirutiškio 387 215 55,56% 212 106 27 133 62,74%
40. Skaistgirių 279 152 54,48% 150 64 28 92 61,33%
41. Smilgos 1585 822 51,86% 796 209 51 260 32,66%
42. Statybininkų 1153 396 34,35% 384 176 26 202 52,60%
43. Surviliškio 504 262 51,98% 258 117 56 173 67,05%
44. Šėtos 955 484 50,68% 471 199 67 266 56,48%
45. Šlapaberžės 593 261 44,01% 250 79 47 126 50,40%
46. Taikos 2337 1177 50,36% 1133 465 65 530 46,78%
47. Tiskūnų 724 310 42,82% 304 91 84 175 57,57%
48. Truskavos 459 251 54,68% 245 145 42 187 76,33%
49. Vainikų 399 160 40,10% 157 79 25 104 66,24%
50. Vilainių 1151 604 52,48% 574 188 26 214 37,28%
51. Žemaitės 1985 839 42,27% 812 335 45 380 46,80%
52. Akademijos 614 345 56,19% 339 90 20 110 32,45%
53. Beržų 335 198 59,10% 185 69 22 91 49,19%
54. Dotnuvėlės 941 392 41,66% 379 115 64 179 47,23%
Iš viso 44706 20825 46,58% 20235 8166 2108 10274 50,77%