2015 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai
Puslapis atnaujintas 2015-03-26 17:04.


Kandidato
Olga URBONIENĖ
gauti balsai
Kėdainių rajono (Nr.19) apylinkėse

Apylinkių skaičius 52
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 44706, rinkimuose dalyvavo 20825 (46,58%),
  negaliojančių biuletenių 590 (2,83%), galiojančių biuletenių 20235 (97,17%).


Rūšiuoti pagal: rinkimų komisijos numerį, paduotų balsų procentą gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Angirių 173 86 49,71% 80 0 0 0 0,00%
2. Aristavos 624 260 41,67% 252 1 0 1 0,40%
3. Ažytėnų 378 169 44,71% 167 7 3 10 5,99%
4. Babėnų 2393 1183 49,44% 1142 37 6 43 3,77%
5. Beinaičių 375 194 51,73% 188 5 0 5 2,66%
6. Vikaičių 462 192 41,56% 181 10 1 11 6,08%
7. Dotnuvos 1194 543 45,48% 527 39 10 49 9,30%
8. Gudžiūnų 504 220 43,65% 213 17 0 17 7,98%
9. Josvainių 1515 734 48,45% 718 20 3 23 3,20%
10. Kalnaberžės 412 248 60,19% 245 10 2 12 4,90%
11. Kaplių 244 121 49,59% 118 9 1 10 8,47%
12. Keleriškių 818 300 36,67% 291 10 4 14 4,81%
13. Krakių 870 409 47,01% 398 10 1 11 2,76%
14. Kunionių 535 221 41,31% 217 7 0 7 3,23%
15. Labūnavos 772 340 44,04% 332 9 2 11 3,31%
16. Lančiūnavos 594 253 42,59% 247 15 4 19 7,69%
17. Langakių 335 214 63,88% 212 3 4 7 3,30%
18. Liaudies 3329 1530 45,96% 1481 68 7 75 5,06%
19. Mantviliškio 308 139 45,13% 131 8 0 8 6,11%
21. Meironiškio 368 173 47,01% 172 4 0 4 2,33%
22. Naujoji 1870 886 47,38% 861 36 3 39 4,53%
23. Miegėnų 457 202 44,20% 196 4 3 7 3,57%
24. Nociūnų 619 262 42,33% 258 9 7 16 6,20%
25. Okainių 362 144 39,78% 142 0 0 0 0,00%
26. Paaluonio 253 113 44,66% 112 0 1 1 0,89%
27. Pagirių 457 245 53,61% 234 13 1 14 5,98%
28. Pajieslio 454 207 45,59% 200 10 2 12 6,00%
29. Parko 1102 422 38,29% 410 11 1 12 2,93%
30. Pašušvio 407 168 41,28% 161 5 0 5 3,11%
31. Pelėdnagių 1499 710 47,36% 701 26 5 31 4,42%
32. Pelutavos 320 182 56,88% 174 8 1 9 5,17%
33. Pergalės 2447 1037 42,38% 1012 50 10 60 5,93%
34. Pernaravos 389 186 47,81% 186 7 0 7 3,76%
35. Petkūnų 193 90 46,63% 89 0 0 0 0,00%
36. Radvilų 2186 1038 47,48% 1011 48 3 51 5,04%
38. Senamiesčio 1087 536 49,31% 527 46 3 49 9,30%
39. Sirutiškio 387 215 55,56% 212 10 0 10 4,72%
40. Skaistgirių 279 152 54,48% 150 4 0 4 2,67%
41. Smilgos 1585 822 51,86% 796 39 6 45 5,65%
42. Statybininkų 1153 396 34,35% 384 25 2 27 7,03%
43. Surviliškio 504 262 51,98% 258 7 2 9 3,49%
44. Šėtos 955 484 50,68% 471 18 2 20 4,25%
45. Šlapaberžės 593 261 44,01% 250 8 7 15 6,00%
46. Taikos 2337 1177 50,36% 1133 52 5 57 5,03%
47. Tiskūnų 724 310 42,82% 304 16 8 24 7,89%
48. Truskavos 459 251 54,68% 245 2 2 4 1,63%
49. Vainikų 399 160 40,10% 157 5 2 7 4,46%
50. Vilainių 1151 604 52,48% 574 28 1 29 5,05%
51. Žemaitės 1985 839 42,27% 812 36 3 39 4,80%
52. Akademijos 614 345 56,19% 339 47 4 51 15,04%
53. Beržų 335 198 59,10% 185 3 0 3 1,62%
54. Dotnuvėlės 941 392 41,66% 379 31 6 37 9,76%
Iš viso 44706 20825 46,58% 20235 893 138 1031 5,10%