Puslapis atnaujintas 2015-06-04 08:58.

Kėdainių rajono (Nr. 19) savivaldybė


Apylinkių skaičius 52
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų 44706, rinkimuose dalyvavo 20851 (46,64%),
  negaliojančių biuletenių 910 (4,36%), galiojančių biuletenių 19941 (95,64%).

Darbo partija


Gauti balsai savivaldybėje


Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
Skaičius % apylinkėse paštu iš viso galiojančių
biuletenių %
galiojančių
biuletenių %
1. Angirių 173 86 49,71 78 45 14 59 75,64
2. Aristavos 624 260 41,67 250 82 35 117 46,80
3. Ažytėnų 378 169 44,71 169 62 29 91 53,85
4. Babėnų 2393 1191 49,77 1148 378 55 433 37,72
5. Beinaičių 375 194 51,73 189 109 32 141 74,60
6. Vikaičių 462 192 41,56 182 87 50 137 75,27
7. Dotnuvos 1194 544 45,56 520 154 64 218 41,92
8. Gudžiūnų 504 220 43,65 205 105 16 121 59,02
9. Josvainių 1515 734 48,45 699 254 64 318 45,49
10. Kalnaberžės 412 248 60,19 237 71 41 112 47,26
11. Kaplių 244 121 49,59 114 65 9 74 64,91
12. Keleriškių 818 300 36,67 287 92 33 125 43,55
13. Krakių 870 409 47,01 387 209 63 272 70,28
14. Kunionių 535 221 41,31 212 87 27 114 53,77
15. Labūnavos 772 340 44,04 331 176 25 201 60,73
16. Lančiūnavos 594 253 42,59 242 98 34 132 54,55
17. Langakių 335 214 63,88 209 72 31 103 49,28
18. Liaudies 3329 1531 45,99 1460 627 60 687 47,05
19. Mantviliškio 308 139 45,13 131 38 30 68 51,91
21. Meironiškio 368 173 47,01 169 90 27 117 69,23
22. Naujoji 1870 890 47,59 853 371 42 413 48,42
23. Miegėnų 457 202 44,20 193 97 44 141 73,06
24. Nociūnų 619 262 42,33 254 65 57 122 48,03
25. Okainių 362 144 39,78 138 53 27 80 57,97
26. Paaluonio 253 113 44,66 109 49 17 66 60,55
27. Pagirių 457 245 53,61 230 84 34 118 51,30
28. Pajieslio 454 207 45,59 198 91 33 124 62,63
29. Parko 1102 422 38,29 409 152 29 181 44,25
30. Pašušvio 407 168 41,28 157 81 27 108 68,79
31. Pelėdnagių 1499 710 47,36 691 259 60 319 46,16
32. Pelutavos 320 181 56,56 169 47 8 55 32,54
33. Pergalės 2447 1037 42,38 1012 377 66 443 43,77
34. Pernaravos 389 186 47,81 174 72 24 96 55,17
35. Petkūnų 193 90 46,63 86 44 17 61 70,93
36. Radvilų 2186 1038 47,48 998 399 43 442 44,29
38. Senamiesčio 1087 536 49,31 515 126 37 163 31,65
39. Sirutiškio 387 215 55,56 205 115 23 138 67,32
40. Skaistgirių 279 152 54,48 148 65 21 86 58,11
41. Smilgos 1585 822 51,86 787 190 52 242 30,75
42. Statybininkų 1153 396 34,35 379 185 24 209 55,15
43. Surviliškio 504 262 51,98 253 117 55 172 67,98
44. Šėtos 955 484 50,68 461 167 66 233 50,54
45. Šlapaberžės 593 261 44,01 248 59 45 104 41,94
46. Taikos 2337 1177 50,36 1100 422 58 480 43,64
47. Tiskūnų 724 310 42,82 296 94 84 178 60,14
48. Truskavos 459 251 54,68 242 97 29 126 52,07
49. Vainikų 399 161 40,35 157 72 25 97 61,78
50. Vilainių 1151 614 53,34 565 199 23 222 39,29
51. Žemaitės 1985 840 42,32 802 342 44 386 48,13
52. Akademijos 614 345 56,19 327 72 16 88 26,91
53. Beržų 335 199 59,40 186 58 22 80 43,01
54. Dotnuvėlės 941 392 41,66 380 103 58 161 42,37
Iš viso: 44706 20851 46,64 19941 7625 1949 9574 48,01