Politinės kampanijos dalyviai

Savarankiškų dalyvių skaičius: 7
        Iš jų:
        Politinių partijų skaičius - 4
        Politinių partijų iškeltų kandidatų sąrašų skaičius - 0
        Politinių partijų iškeltų kandidatų skaičius - 2

        Visuomeninių rinkimų komitetų skaičius - 0

        Save iškėlusių kandidatų skaičius – 1
        Pretendentų skaičius - 0

Atstovaujamųjų dalyvių skaičius: 4
        Iš jų:
        Politinių partijų iškeltų kandidatų sąrašų skaičius - 0
        Politinių partijų iškeltų kandidatų skaičius - 0

        Visuomeninių rinkimų komitetų iškeltų kandidatų skaičius - 0

        Kandidatų, įrašytų į kandidatų sąrašus, skaičius - 0

(+) – rodyti sąrašą, (-) – slėpti sąrašą


Savarankiškų dalyvių skaičius: 7
        Iš jų:
        Politinių partijų skaičius - 4
        Politinių partijų iškeltų kandidatų sąrašų skaičius - 0
        Politinių partijų iškeltų kandidatų skaičius - 2

        Visuomeninių rinkimų komitetų skaičius - 0

        Save iškėlusių kandidatų skaičius – 1
        Pretendentų skaičius - 0

Atstovaujamųjų dalyvių skaičius: 4
        Iš jų:
        Politinių partijų iškeltų kandidatų sąrašų skaičius - 0
        Politinių partijų iškeltų kandidatų skaičius - 0

        Visuomeninių rinkimų komitetų iškeltų kandidatų skaičius - 0

        Kandidatų, įrašytų į kandidatų sąrašus, skaičius - 0