2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimaiGalutiniai rinkimų rezultataiLietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija pažymi,
kad Lietuvos Respublikos piliečiai
2014 metų gegužės 25 dieną
per visuotinius, lygius ir tiesioginius rinkimus
slaptu balsavimu penkeriems metams išrinko

Dalią Grybauskaitę
Respublikos Prezidente


Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos protokolas
Lietuvos Respublikos Prezidento pažymėjimas
mažasis Lietuvos Respublikos Prezidento pažymėjimasRinkimų rezultatai

Apylinkių skaičius 2004
Savivaldybių skaičius 60
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų 2559398, rinkimuose dalyvavo 1212374 (47,37%),
  negaliojančių biuletenių 24161 (1,99%), galiojančių biuletenių 1188213 (98,01%).

Rinkimuose dalyvavo mažiau kaip pusė visų rinkėjų.Iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 81 straipsnio:
Pagal balsavimo duomenis rinkimų rezultatai
      „Išrinktu laikomas tas kandidatas į Respublikos Prezidento vietą, kuris pirmą kartą balsuojant ir dalyvaujant ne mažiau kaip pusei visų rinkėjų, gavo daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų.“       „Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip pusė visų rinkėjų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip 1/3 visų rinkėjų balsų.“
nustatomi taikant šią nuostatą:
      „Jeigu pirmajame balsavimo rate nė vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, po dviejų savaičių rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų, gavusių daugiausia balsų. Išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiau balsų.“


Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso proc. nuo dalyvavusių rinkėjų proc. nuo
rinkėjų
Dalia GRYBAUSKAITĖ 591042 110957 701999 57,90% 27,43%
Zigmantas BALČYTIS 421008 65206 486214 40,10% 19,00%
Negaliojantys biuleteniai 20935 3226 24161 1,99% 0,94%
Rinkimuose nedalyvavo - - 1347024 - 52,63%
Iš viso 1032985 179389 2559398 100.00% 100.00%


Lietuvos Respublikos Prezidente išrinkta Dalia GRYBAUSKAITĖ.