2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimai
Puslapis atnaujintas 2014-05-18 12:19.


Rinkimų rezultatai


Apylinkių skaičius 2004
Savivaldybių skaičius 60
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų 2553335, rinkimuose dalyvavo 1333666 (52,23%),
  negaliojančių biuletenių 20451 (1,53%), galiojančių biuletenių 1313215 (98,47%).

Rinkimuose dalyvavo daugiau kaip pusė visų rinkėjų.Iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 81 straipsnio:
Pagal balsavimo duomenis rinkimų rezultatai
      „Išrinktu laikomas tas kandidatas į Respublikos Prezidento vietą, kuris pirmą kartą balsuojant ir dalyvaujant ne mažiau kaip pusei visų rinkėjų, gavo daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų.“       „Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip pusė visų rinkėjų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip 1/3 visų rinkėjų balsų.“
nustatomi taikant šią nuostatą:
      „Jeigu pirmajame balsavimo rate nė vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, po dviejų savaičių rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų, gavusių daugiausia balsų. Išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiau balsų.“


Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso proc. nuo dalyvavusių rinkėjų proc. nuo
rinkėjų
Dalia GRYBAUSKAITĖ 531106 81379 612485 45,92% 23,99%
Zigmantas BALČYTIS 158822 22837 181659 13,62% 7,11%
Artūras PAULAUSKAS 140116 20023 160139 12,01% 6,27%
Naglis PUTEIKIS 114474 9859 124333 9,32% 4,87%
Valdemar TOMAŠEVSKI 98645 11014 109659 8,22% 4,29%
Artūras ZUOKAS 62786 6891 69677 5,22% 2,73%
Bronis ROPĖ 48808 6455 55263 4,14% 2,16%
Negaliojantys biuleteniai 18103 2348 20451 1,53% 0,80%
Rinkimuose nedalyvavo 0 0 1219669 0,00% 47,77%
Iš viso 1172860 160806 2553335 100.00% 100.00%


Respublikos Prezidentas nėra išrinktas.
Daugiausiai balsų gavo kandidatai: Zigmantas BALČYTIS, Dalia GRYBAUSKAITĖ.
Bus rengiamas pakartotinis balsavimas.