2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Balsavimo rezultatai. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Suvalkijos (Nr.63) apygarda


Puslapis atnaujintas 2012-11-03 18:56.

Apylinkių skaičius 55
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 38142, rinkimuose dalyvavo 11004 (28,85%),
  negaliojančių biuletenių 586 (5,33%), galiojančių biuletenių 10418 (94,67%).

Rinkimų rezultatas - Seimo nariu išrinktas Juozas OLEKAS


Pastaba. Dalyvavusiųjų rinkimuose rinkėjų skaičius apskaičiuojamas nuo duomenis perdavusių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo apygardos rinkėjų skaičiaus.


Pakartotinio balsavimo rezultatai apygardoje


Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo galiojančių biuletenių
apygardoje
Juozas OLEKAS 4908 1426 6334 60,80% 57,56%
Algimanta PABEDINSKIENĖ 3370 714 4084 39,20% 37,11%
Iš viso 8278 2140 10418 100.00% 94.67%
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.


Pakartotinio balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Kalvarijos Vakarinė 1795 599 33,37 46 7,68 553 92,32
1. Kazlų Rūdos 1251 393 31,41 15 3,82 378 96,18
2. Kalvarijos Rytinė 1849 511 27,64 30 5,87 481 94,13
2. Pušų 2062 664 32,20 21 3,16 643 96,84
3. Jungėnų 1142 290 25,39 8 2,76 282 97,24
3. Mindaugo 1521 512 33,66 50 9,77 462 90,23
4. Liepų 538 145 26,95 17 11,72 128 88,28
4. Brukų 344 85 24,71 7 8,24 78 91,76
5. Bagotosios 528 153 28,98 5 3,27 148 96,73
5. Sūsninkų 279 108 38,71 3 2,78 105 97,22
6. Mockų 324 94 29,01 1 1,06 93 98,94
6. Antanavo 641 186 29,02 8 4,30 178 95,70
7. Jusevičių 725 240 33,10 10 4,17 230 95,83
7. Višakio Rūdos 389 158 40,62 10 6,33 148 93,67
8. Jūrės 638 183 28,68 15 8,20 168 91,80
8. Sangrūdos 531 159 29,94 17 10,69 142 89,31
9. Jūrės 383 143 37,34 9 6,29 134 93,71
9. Radiškės 332 112 33,73 2 1,79 110 98,21
10. Salaperaugio 342 132 38,60 8 6,06 124 93,94
10. Plutiškių 581 163 28,06 6 3,68 157 96,32
11. Liubavo 347 119 34,29 5 4,20 114 95,80
11. Ąžuolų Būdos 909 302 33,22 11 3,64 291 96,36
12. Brazavo 304 82 26,97 4 4,88 78 95,12
12. Bebruliškės 415 97 23,37 11 11,34 86 88,66
13. Būdos 412 94 22,82 4 4,26 90 95,74
13. Jurgežerių 325 106 32,62 6 5,66 100 94,34
14. Tarprubežių 336 94 27,98 4 4,26 90 95,74
14. Jankų 586 190 32,42 13 6,84 177 93,16
15. Akmenynų 324 123 37,96 0 0,00 123 100,00
16. Mokolų kaimo 1398 327 23,39 11 3,36 316 96,64
16. Kampinių 351 105 29,91 4 3,81 101 96,19
17. Aistiškių 343 130 37,90 4 3,08 126 96,92
17. Šunskų 810 223 27,53 18 8,07 205 91,93
18. Sasnavos 917 250 27,26 10 4,00 240 96,00
19. Puskelnių 706 178 25,21 7 3,93 171 96,07
20. Smilgių 463 95 20,52 1 1,05 94 98,95
21. Baraginės 1265 317 25,06 13 4,10 304 95,90
22. Patašinės 1150 275 23,91 18 6,55 257 93,45
23. Igliškėlių 427 102 23,89 3 2,94 99 97,06
24. Igliaukos 1061 312 29,41 15 4,81 297 95,19
25. Šventragio 399 106 26,57 3 2,83 103 97,17
26. Gudelių 612 155 25,33 3 1,94 152 98,06
27. Daugirdų 262 62 23,66 2 3,23 60 96,77
28. Daukšių 268 73 27,24 11 15,07 62 84,93
29. Padovinio 504 126 25,00 11 8,73 115 91,27
31. Želsvos 1078 299 27,74 12 4,01 287 95,99
32. Liudvinavo 1487 387 26,03 33 8,53 354 91,47
33. Netičkampio 955 227 23,77 11 4,85 216 95,15
34. Valavičių 620 196 31,61 10 5,10 186 94,90
35. Balsupių 883 259 29,33 12 4,63 247 95,37
36. Varnupių 203 43 21,18 1 2,33 42 97,67
38. Meškučių 961 236 24,56 19 8,05 217 91,95
39. Kūlokų 205 74 36,10 1 1,35 73 98,65
40. Tautkaičių 290 94 32,41 6 6,38 88 93,62
41. Gavaltuvos 371 116 31,27 1 0,86 115 99,14
Iš viso 38142 11004 28,85% 586 5,33% 10418 94,67%