2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Balsavimo rezultatai daugiamandatėse apygardose. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Vilkaviškio (Nr.68) rinkimų apygarda


Puslapis atnaujintas 2012-10-29 11:34.

Apylinkių skaičius 41
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 34975, rinkimuose dalyvavo 17222 (49,24%),
  negaliojančių biuletenių 771 (4,48%), galiojančių biuletenių 16451 (95,52%).

Rinkimų rezultatai daugiamandatėje apygardoje


Partija, koalicija Paduotų balsų skaičius
VRK
sut.
Nr
Pavadinimas Pirmumo
balsai
apylinkėse paštu iš viso % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo dalyvavusių rinkėjų
- apygardoje
- Lietuvoje
3 Darbo partija pirm. 1709 310 2019 11,72%
8 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 7883 1207 9090 52,78%
5 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 1403 292 1695 9,84%
1 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 431 57 488 2,83%
6 „Drąsos kelias“ politinė partija pirm. 1129 172 1301 7,55%
9 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 524 99 623 3,62%
7 Lietuvos lenkų rinkimų akcija pirm. 14 3 17 0,10%
14 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 442 50 492 2,86%
16 Liberalų ir centro sąjunga pirm. 60 15 75 0,44%
18 Politinė partija „Sąjunga Taip“ pirm. 79 9 88 0,51%
13 Socialistinis liaudies Frontas pirm. 129 11 140 0,81%
11 Krikščionių partija pirm. 119 39 158 0,92%
10 Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija) pirm. 71 13 84 0,49%
15 Partija „Jaunoji Lietuva“ pirm. 64 10 74 0,43%
4 Demokratinė darbo ir vienybės partija pirm. 45 5 50 0,29%
17 Emigrantų partija pirm. 30 2 32 0,19%
2 Respublikonų partija pirm. 11 2 13 0,08%
12 Lietuvos žmonių partija pirm. 8 4 12 0,07%
Iš viso 14151 2300 16451  
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Lietuvoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.

Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Vilkaviškio rytų 2517 1434 56,97 75 5,23 1359 94,77
2. Vilkaviškio pietų 2441 1333 54,61 33 2,48 1300 97,52
3. Vilkaviškio vakarų 1984 1088 54,84 37 3,40 1051 96,60
4. Vilkaviškio šiaurės 3033 1667 54,96 63 3,78 1604 96,22
5. Kybartų rytų 2346 1051 44,80 50 4,76 1001 95,24
6. Kybartų vakarų 2249 1062 47,22 69 6,50 993 93,50
7. Virbalio 947 506 53,43 37 7,31 469 92,69
8. Rimavičių 153 71 46,41 2 2,82 69 97,18
9. Bartninkų 543 220 40,52 9 4,09 211 95,91
10. Lakštučių 573 249 43,46 7 2,81 242 97,19
11. Pašeimenių 381 169 44,36 6 3,55 163 96,45
12. Piliakalnių 307 132 43,00 9 6,82 123 93,18
13. Gižų 662 349 52,72 18 5,16 331 94,84
14. Bačkiškių 440 224 50,91 5 2,23 219 97,77
15. Karklinių 659 252 38,24 12 4,76 240 95,24
16. Keturvalakių 380 195 51,32 9 4,62 186 95,38
17. Gudkaimio 630 294 46,67 32 10,88 262 89,12
18. Lauckaimio 333 136 40,84 6 4,41 130 95,59
19. Matlaukio 655 359 54,81 18 5,01 341 94,99
20. Šiaudiniškių 338 150 44,38 7 4,67 143 95,33
21. Vilkupių 160 104 65,00 0 0,00 104 100,00
22. Virbalio kaimiškoji 630 291 46,19 14 4,81 277 95,19
24. Klausučių 624 309 49,52 10 3,24 299 96,76
26. Karalkrėslio 481 168 34,93 2 1,19 166 98,81
27. Pajevonio 807 358 44,36 16 4,47 342 95,53
28. Alksnėnų 413 167 40,44 7 4,19 160 95,81
29. Opšrūtų 286 109 38,11 4 3,67 105 96,33
30. Paežerių 637 253 39,72 17 6,72 236 93,28
31. Pilviškių 2216 979 44,18 48 4,90 931 95,10
32. Ramoniškių 413 210 50,85 6 2,86 204 97,14
33. Alvito 1235 645 52,23 25 3,88 620 96,12
34. Giedrių 1016 519 51,08 17 3,28 502 96,72
35. Klampučių 394 212 53,81 6 2,83 206 97,17
36. Serdokų 278 159 57,19 10 6,29 149 93,71
37. Uosių 608 299 49,18 8 2,68 291 97,32
38. Gražiškių 807 314 38,91 22 7,01 292 92,99
39. Girėnų 389 149 38,30 4 2,68 145 97,32
40. Vištyčio 615 352 57,24 11 3,12 341 96,88
41. Vartų 202 86 42,57 8 9,30 78 90,70
42. Pūstapėdžių 551 275 49,91 19 6,91 256 93,09
44. Stirniškių 642 323 50,31 13 4,02 310 95,98
Iš viso 34975 17222 49,24% 771 4,48% 16451 95,52%