2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Balsavimo rezultatai daugiamandatėse apygardose. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Kauno - Kėdainių (Nr.65) rinkimų apygarda


Puslapis atnaujintas 2012-10-29 11:34.

Apylinkių skaičius 42
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 38897, rinkimuose dalyvavo 20971 (53,91%),
  negaliojančių biuletenių 908 (4,33%), galiojančių biuletenių 20063 (95,67%).

Rinkimų rezultatai daugiamandatėje apygardoje


Partija, koalicija Paduotų balsų skaičius
VRK
sut.
Nr
Pavadinimas Pirmumo
balsai
apylinkėse paštu iš viso % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo dalyvavusių rinkėjų
- apygardoje
- Lietuvoje
3 Darbo partija pirm. 5509 732 6241 29,76%
8 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 3145 400 3545 16,90%
5 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 2680 331 3011 14,36%
1 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 1520 73 1593 7,60%
6 „Drąsos kelias“ politinė partija pirm. 1976 104 2080 9,92%
9 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 701 75 776 3,70%
7 Lietuvos lenkų rinkimų akcija pirm. 53 14 67 0,32%
14 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 1173 116 1289 6,15%
16 Liberalų ir centro sąjunga pirm. 294 14 308 1,47%
18 Politinė partija „Sąjunga Taip“ pirm. 192 9 201 0,96%
13 Socialistinis liaudies Frontas pirm. 105 12 117 0,56%
11 Krikščionių partija pirm. 191 43 234 1,12%
10 Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija) pirm. 117 13 130 0,62%
15 Partija „Jaunoji Lietuva“ pirm. 176 14 190 0,91%
4 Demokratinė darbo ir vienybės partija pirm. 64 9 73 0,35%
17 Emigrantų partija pirm. 75 8 83 0,40%
2 Respublikonų partija pirm. 50 7 57 0,27%
12 Lietuvos žmonių partija pirm. 61 7 68 0,32%
Iš viso 18082 1981 20063  
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Lietuvoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.

Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Angirių 181 105 58,01 5 4,76 100 95,24
3. Ažytėnų 400 202 50,50 4 1,98 198 98,02
4. Babtų 1499 856 57,10 17 1,99 839 98,01
5. Pagynės 692 319 46,10 14 4,39 305 95,61
5. Beinaičių 372 215 57,80 8 3,72 207 96,28
6. Panevėžiuko 1075 459 42,70 17 3,70 442 96,30
7. Čekiškės 893 447 50,06 12 2,68 435 97,32
8. Liučiūnų 636 311 48,90 13 4,18 298 95,82
9. Josvainių 1542 870 56,42 55 6,32 815 93,68
9. Domeikavos 1828 1104 60,39 53 4,80 1051 95,20
10. Neries 1969 1036 52,62 31 2,99 1005 97,01
11. Voškonių 810 432 53,33 38 8,80 394 91,20
12. Lapių 2463 1184 48,07 32 2,70 1152 97,30
13. Krakių 881 502 56,98 47 9,36 455 90,64
14. Kunionių 571 288 50,44 12 4,17 276 95,83
15. Labūnavos 787 466 59,21 19 4,08 447 95,92
17. Langakių 359 214 59,61 3 1,40 211 98,60
20. Medėkšių 467 246 52,68 10 4,07 236 95,93
21. Meironiškio 408 214 52,45 2 0,93 212 99,07
23. Raudondvario 2380 1386 58,24 57 4,11 1329 95,89
24. Nociūnų 413 220 53,27 2 0,91 218 99,09
24. Batniavos 1130 611 54,07 32 5,24 579 94,76
26. Paaluonio 258 157 60,85 9 5,73 148 94,27
28. Pajieslio 498 232 46,59 18 7,76 214 92,24
30. Pašušvio 390 212 54,36 5 2,36 207 97,64
31. Pelėdnagių 1002 612 61,08 37 6,05 575 93,95
32. Pelutavos 336 189 56,25 10 5,29 179 94,71
33. Užliedžių 2094 1266 60,46 37 2,92 1229 97,08
34. Pernaravos 390 214 54,87 9 4,21 205 95,79
34. Vandžiogalos 1414 632 44,70 28 4,43 604 95,57
35. Padauguvos 362 172 47,51 11 6,40 161 93,60
36. Saulėtekių 681 313 45,96 11 3,51 302 96,49
37. Saviečių 222 99 44,59 3 3,03 96 96,97
37. Daugėliškių 456 212 46,49 7 3,30 205 96,70
40. Skaistgirių 280 146 52,14 3 2,05 143 97,95
45. Kulautuvos 1251 840 67,15 50 5,95 790 94,05
46. Vilkijos 1325 629 47,47 47 7,47 582 92,53
48. Žalgirio 2202 1209 54,90 52 4,30 1157 95,70
49. Vainikų 429 190 44,29 12 6,32 178 93,68
50. Mokyklos 998 521 52,20 22 4,22 499 95,78
51. Saulės 1528 964 63,09 38 3,94 926 96,06
54. Muniškių 1025 475 46,34 16 3,37 459 96,63
Iš viso 38897 20971 53,91% 908 4,33% 20063 95,67%