2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Balsavimo rezultatai daugiamandatėse apygardose. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Suvalkijos (Nr.63) rinkimų apygarda


Puslapis atnaujintas 2012-10-29 11:34.

Apylinkių skaičius 55
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 38113, rinkimuose dalyvavo 17623 (46,24%),
  negaliojančių biuletenių 880 (4,99%), galiojančių biuletenių 16743 (95,01%).

Rinkimų rezultatai daugiamandatėje apygardoje


Partija, koalicija Paduotų balsų skaičius
VRK
sut.
Nr
Pavadinimas Pirmumo
balsai
apylinkėse paštu iš viso % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo dalyvavusių rinkėjų
- apygardoje
- Lietuvoje
3 Darbo partija pirm. 3522 503 4025 22,84%
8 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 3742 664 4406 25,00%
5 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 1605 299 1904 10,80%
1 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 881 126 1007 5,71%
6 „Drąsos kelias“ politinė partija pirm. 1504 174 1678 9,52%
9 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 1623 319 1942 11,02%
7 Lietuvos lenkų rinkimų akcija pirm. 6 2 8 0,05%
14 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 657 52 709 4,02%
16 Liberalų ir centro sąjunga pirm. 139 16 155 0,88%
18 Politinė partija „Sąjunga Taip“ pirm. 96 18 114 0,65%
13 Socialistinis liaudies Frontas pirm. 124 14 138 0,78%
11 Krikščionių partija pirm. 178 39 217 1,23%
10 Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija) pirm. 89 11 100 0,57%
15 Partija „Jaunoji Lietuva“ pirm. 82 10 92 0,52%
4 Demokratinė darbo ir vienybės partija pirm. 65 16 81 0,46%
17 Emigrantų partija pirm. 45 3 48 0,27%
2 Respublikonų partija pirm. 36 5 41 0,23%
12 Lietuvos žmonių partija pirm. 64 14 78 0,44%
Iš viso 14458 2285 16743  
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Lietuvoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.

Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Kazlų Rūdos 1249 661 52,92 23 3,48 638 96,52
1. Kalvarijos Vakarinė 1795 909 50,64 57 6,27 852 93,73
2. Pušų 2062 1038 50,34 71 6,84 967 93,16
2. Kalvarijos Rytinė 1826 872 47,75 47 5,39 825 94,61
3. Mindaugo 1521 773 50,82 54 6,99 719 93,01
3. Jungėnų 1141 518 45,40 22 4,25 496 95,75
4. Brukų 344 142 41,28 3 2,11 139 97,89
4. Liepų 539 259 48,05 23 8,88 236 91,12
5. Bagotosios 527 240 45,54 17 7,08 223 92,92
5. Sūsninkų 280 146 52,14 1 0,68 145 99,32
6. Mockų 324 142 43,83 5 3,52 137 96,48
6. Antanavo 642 269 41,90 19 7,06 250 92,94
7. Jusevičių 725 371 51,17 8 2,16 363 97,84
7. Višakio Rūdos 388 227 58,51 20 8,81 207 91,19
8. Jūrės 638 286 44,83 16 5,59 270 94,41
8. Sangrūdos 530 291 54,91 11 3,78 280 96,22
9. Jūrės 383 198 51,70 12 6,06 186 93,94
9. Radiškės 330 188 56,97 9 4,79 179 95,21
10. Plutiškių 581 256 44,06 4 1,56 252 98,44
10. Salaperaugio 344 175 50,87 13 7,43 162 92,57
11. Ąžuolų Būdos 908 415 45,70 24 5,78 391 94,22
11. Liubavo 347 176 50,72 5 2,84 171 97,16
12. Brazavo 304 128 42,11 4 3,12 124 96,88
12. Bebruliškės 414 165 39,86 14 8,48 151 91,52
13. Būdos 413 175 42,37 9 5,14 166 94,86
13. Jurgežerių 325 147 45,23 11 7,48 136 92,52
14. Tarprubežių 336 159 47,32 9 5,66 150 94,34
14. Jankų 586 308 52,56 14 4,55 294 95,45
15. Akmenynų 324 149 45,99 6 4,03 143 95,97
16. Mokolų kaimo 1399 552 39,46 34 6,16 518 93,84
16. Kampinių 351 178 50,71 15 8,43 163 91,57
17. Aistiškių 345 204 59,13 24 11,76 180 88,24
17. Šunskų 809 330 40,79 14 4,24 316 95,76
18. Sasnavos 911 399 43,80 5 1,25 394 98,75
19. Puskelnių 707 323 45,69 22 6,81 301 93,19
20. Smilgių 463 175 37,80 3 1,71 172 98,29
21. Baraginės 1263 568 44,97 20 3,52 548 96,48
22. Patašinės 1150 492 42,78 23 4,67 469 95,33
23. Igliškėlių 428 162 37,85 9 5,56 153 94,44
24. Igliaukos 1062 449 42,28 26 5,79 423 94,21
25. Šventragio 398 192 48,24 6 3,12 186 96,88
26. Gudelių 612 263 42,97 8 3,04 255 96,96
27. Daugirdų 263 101 38,40 1 0,99 100 99,01
28. Daukšių 268 134 50,00 7 5,22 127 94,78
29. Padovinio 505 192 38,02 10 5,21 182 94,79
31. Želsvos 1078 474 43,97 18 3,80 456 96,20
32. Liudvinavo 1487 651 43,78 30 4,61 621 95,39
33. Netičkampio 955 384 40,21 10 2,60 374 97,40
34. Valavičių 620 297 47,90 11 3,70 286 96,30
35. Balsupių 884 426 48,19 20 4,69 406 95,31
36. Varnupių 202 66 32,67 3 4,55 63 95,45
38. Meškučių 962 407 42,31 14 3,44 393 96,56
39. Kūlokų 205 113 55,12 6 5,31 107 94,69
40. Tautkaičių 289 148 51,21 6 4,05 142 95,95
41. Gavaltuvos 371 160 43,13 4 2,50 156 97,50
Iš viso 38113 17623 46,24% 880 4,99% 16743 95,01%