2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Balsavimo rezultatai daugiamandatėse apygardose. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Rokiškio (Nr.50) rinkimų apygarda


Puslapis atnaujintas 2012-10-29 11:34.

Apylinkių skaičius 39
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 30689, rinkimuose dalyvavo 16910 (55,10%),
  negaliojančių biuletenių 657 (3,89%), galiojančių biuletenių 16253 (96,11%).

Rinkimų rezultatai daugiamandatėje apygardoje


Partija, koalicija Paduotų balsų skaičius
VRK
sut.
Nr
Pavadinimas Pirmumo
balsai
apylinkėse paštu iš viso % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo dalyvavusių rinkėjų
- apygardoje
- Lietuvoje
3 Darbo partija pirm. 3882 579 4461 26,38%
8 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 3458 568 4026 23,81%
5 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 1804 491 2295 13,57%
1 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 781 129 910 5,38%
6 „Drąsos kelias“ politinė partija pirm. 649 56 705 4,17%
9 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 1505 257 1762 10,42%
7 Lietuvos lenkų rinkimų akcija pirm. 15 3 18 0,11%
14 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 473 57 530 3,13%
16 Liberalų ir centro sąjunga pirm. 376 147 523 3,09%
18 Politinė partija „Sąjunga Taip“ pirm. 173 25 198 1,17%
13 Socialistinis liaudies Frontas pirm. 147 29 176 1,04%
11 Krikščionių partija pirm. 135 59 194 1,15%
10 Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija) pirm. 137 47 184 1,09%
15 Partija „Jaunoji Lietuva“ pirm. 83 13 96 0,57%
4 Demokratinė darbo ir vienybės partija pirm. 41 12 53 0,31%
17 Emigrantų partija pirm. 35 2 37 0,22%
2 Respublikonų partija pirm. 26 5 31 0,18%
12 Lietuvos žmonių partija pirm. 48 6 54 0,32%
Iš viso 13768 2485 16253  
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Lietuvoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.

Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. J.Tumo-Vaižganto 2482 1417 57,09 52 3,67 1365 96,33
2. Senamiesčio 2576 1504 58,39 53 3,52 1451 96,48
3. Mikrorajono 1776 1097 61,77 42 3,83 1055 96,17
4. J.Tūbelio 2750 1475 53,64 60 4,07 1415 95,93
5. Respublikos 2484 1370 55,15 47 3,43 1323 96,57
6. Bajorų 906 498 54,97 12 2,41 486 97,59
7. Čedasų 225 120 53,33 3 2,50 117 97,50
8. Kavoliškio 1500 763 50,87 36 4,72 727 95,28
9. Skemų 641 343 53,51 19 5,54 324 94,46
10. Žiobiškio 500 271 54,20 11 4,06 260 95,94
11. Kazliškio 439 249 56,72 6 2,41 243 97,59
12. Konstantinavos 200 116 58,00 5 4,31 111 95,69
13. Obelių 914 546 59,74 36 6,59 510 93,41
14. Pandėlio 1544 747 48,38 27 3,61 720 96,39
15. Juodupės 1588 921 58,00 47 5,10 874 94,90
16. Juodupės kaimiškoji 1132 536 47,35 13 2,43 523 97,57
18. Lukštų 284 145 51,06 10 6,90 135 93,10
19. Jūžintų 848 412 48,58 9 2,18 403 97,82
20. Laibgalių 701 344 49,07 13 3,78 331 96,22
21. Sėlynės 294 154 52,38 7 4,55 147 95,45
22. Kamajų 607 360 59,31 21 5,83 339 94,17
23. Aukštakalnių 315 164 52,06 3 1,83 161 98,17
24. Duokiškio 232 135 58,19 8 5,93 127 94,07
25. Kalvių 377 243 64,46 10 4,12 233 95,88
26. Salų 406 271 66,75 8 2,95 263 97,05
27. Kriaunų 497 272 54,73 11 4,04 261 95,96
28. Lašų 315 166 52,70 7 4,22 159 95,78
29. Kairelių 271 194 71,59 16 8,25 178 91,75
30. Pakriaunių 235 157 66,81 4 2,55 153 97,45
31. Aleksandravėlės 187 102 54,55 5 4,90 97 95,10
32. Zarinkiškių 227 118 51,98 5 4,24 113 95,76
33. Antanašės 363 183 50,41 2 1,09 181 98,91
34. Obelių 544 285 52,39 10 3,51 275 96,49
35. Suvainiškio 226 121 53,54 7 5,79 114 94,21
37. Sriubiškių 282 146 51,77 1 0,68 145 99,32
38. Lailūnų 285 145 50,88 8 5,52 137 94,48
40. Panemunio 324 176 54,32 2 1,14 174 98,86
41. Stoties 845 449 53,14 13 2,90 436 97,10
42. Panemunėlio 367 195 53,13 8 4,10 187 95,90
Iš viso 30689 16910 55,10% 657 3,89% 16253 96,11%