2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Balsavimo rezultatai daugiamandatėse apygardose. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Anykščių - Kupiškio (Nr.49) rinkimų apygarda


Puslapis atnaujintas 2012-10-29 11:34.

Apylinkių skaičius 50
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 33456, rinkimuose dalyvavo 17745 (53,04%),
  negaliojančių biuletenių 702 (3,96%), galiojančių biuletenių 17043 (96,04%).

Rinkimų rezultatai daugiamandatėje apygardoje


Partija, koalicija Paduotų balsų skaičius
VRK
sut.
Nr
Pavadinimas Pirmumo
balsai
apylinkėse paštu iš viso % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo dalyvavusių rinkėjų
- apygardoje
- Lietuvoje
3 Darbo partija pirm. 4045 710 4755 26,80%
8 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 2607 548 3155 17,78%
5 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 1903 591 2494 14,05%
1 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 1162 227 1389 7,83%
6 „Drąsos kelias“ politinė partija pirm. 717 147 864 4,87%
9 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 1055 211 1266 7,13%
7 Lietuvos lenkų rinkimų akcija pirm. 16 5 21 0,12%
14 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 1488 202 1690 9,52%
16 Liberalų ir centro sąjunga pirm. 228 87 315 1,78%
18 Politinė partija „Sąjunga Taip“ pirm. 118 21 139 0,78%
13 Socialistinis liaudies Frontas pirm. 170 15 185 1,04%
11 Krikščionių partija pirm. 149 70 219 1,23%
10 Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija) pirm. 68 19 87 0,49%
15 Partija „Jaunoji Lietuva“ pirm. 67 14 81 0,46%
4 Demokratinė darbo ir vienybės partija pirm. 61 25 86 0,48%
17 Emigrantų partija pirm. 32 7 39 0,22%
2 Respublikonų partija pirm. 168 55 223 1,26%
12 Lietuvos žmonių partija pirm. 19 16 35 0,20%
Iš viso 14073 2970 17043  
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Lietuvoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.

Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Adomynės 491 266 54,18 6 2,26 260 97,74
1. Senamiesčio 3130 1812 57,89 95 5,24 1717 94,76
2. Janydžių 1645 1004 61,03 35 3,49 969 96,51
3. Ažupiečių 1866 1093 58,57 50 4,57 1043 95,43
4. Liudiškių 2713 1463 53,93 44 3,01 1419 96,99
5. Biliūnų 216 107 49,54 8 7,48 99 92,52
5. Piktagalio 497 263 52,92 3 1,14 260 98,86
6. Ažuožerių 567 300 52,91 10 3,33 290 96,67
6. Juodpėnų 284 134 47,18 8 5,97 126 94,03
7. Elmos 1110 571 51,44 19 3,33 552 96,67
8. Burbiškio 657 326 49,62 9 2,76 317 97,24
9. Šlavėnų 421 190 45,13 9 4,74 181 95,26
10. Laičių 249 129 51,81 4 3,10 125 96,90
10. Debeikių 1222 598 48,94 27 4,52 571 95,48
11. Leliūnų 393 217 55,22 4 1,84 213 98,16
11. Lukonių 444 216 48,65 7 3,24 209 96,76
12. Migonių 190 104 54,74 2 1,92 102 98,08
12. Kavarsko 896 520 58,04 23 4,42 497 95,58
13. Dabužių 251 118 47,01 2 1,69 116 98,31
13. Naivių 345 174 50,43 10 5,75 164 94,25
14. Noriūnų 1406 648 46,09 24 3,70 624 96,30
14. Janušavos 721 321 44,52 20 6,23 301 93,77
15. Svirnų 431 209 48,49 6 2,87 203 97,13
16. Šerių 368 189 51,36 8 4,23 181 95,77
16. Rudilių 453 192 42,38 9 4,69 183 95,31
17. Šovenių 154 88 57,14 6 6,82 82 93,18
18. Kurklių 495 262 52,93 7 2,67 255 97,33
18. Skapiškio 672 349 51,93 11 3,15 338 96,85
19. Skverbų 471 251 53,29 15 5,98 236 94,02
19. Kurklių II k. 362 185 51,10 10 5,41 175 94,59
20. Subačiaus 884 473 53,51 23 4,86 450 95,14
20. Staškūniškio 404 237 58,66 1 0,42 236 99,58
21. Šepetos 966 431 44,62 20 4,64 411 95,36
21. Katlėrių 321 166 51,71 9 5,42 157 94,58
22. Skiemonių 492 232 47,15 6 2,59 226 97,41
22. Šimonių 536 302 56,34 7 2,32 295 97,68
23. Mačionių 293 164 55,97 6 3,66 158 96,34
24. Daujočių 214 133 62,15 3 2,26 130 97,74
25. Aulelių 174 109 62,64 10 9,17 99 90,83
26. Svėdasų 1335 709 53,11 28 3,95 681 96,05
27. Vaitkūnų 299 201 67,22 11 5,47 190 94,53
28. Troškūnų 1325 627 47,32 21 3,35 606 96,65
30. Vašuokėnų 190 98 51,58 1 1,02 97 98,98
31. Surdegio 355 179 50,42 4 2,23 175 97,77
32. Nausodės 187 87 46,52 6 6,90 81 93,10
33. Raguvėlės 396 231 58,33 3 1,30 228 98,70
34. Levaniškių 332 145 43,67 7 4,83 138 95,17
35. Traupio 375 233 62,13 18 7,73 215 92,27
36. Andrioniškio 470 256 54,47 7 2,73 249 97,27
37. Viešintų 788 433 54,95 20 4,62 413 95,38
Iš viso 33456 17745 53,04% 702 3,96% 17043 96,04%