2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Balsavimo rezultatai daugiamandatėse apygardose. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Telšių (Nr.40) rinkimų apygarda


Puslapis atnaujintas 2012-10-29 11:34.

Apylinkių skaičius 32
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 39521, rinkimuose dalyvavo 19087 (48,30%),
  negaliojančių biuletenių 798 (4,18%), galiojančių biuletenių 18289 (95,82%).

Rinkimų rezultatai daugiamandatėje apygardoje


Partija, koalicija Paduotų balsų skaičius
VRK
sut.
Nr
Pavadinimas Pirmumo
balsai
apylinkėse paštu iš viso % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo dalyvavusių rinkėjų
- apygardoje
- Lietuvoje
3 Darbo partija pirm. 4924 657 5581 29,24%
8 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 2820 338 3158 16,55%
5 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 1578 283 1861 9,75%
1 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 683 103 786 4,12%
6 „Drąsos kelias“ politinė partija pirm. 832 91 923 4,84%
9 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 2689 388 3077 16,12%
7 Lietuvos lenkų rinkimų akcija pirm. 12 4 16 0,08%
14 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 660 68 728 3,81%
16 Liberalų ir centro sąjunga pirm. 228 36 264 1,38%
18 Politinė partija „Sąjunga Taip“ pirm. 96 14 110 0,58%
13 Socialistinis liaudies Frontas pirm. 199 29 228 1,19%
11 Krikščionių partija pirm. 1011 148 1159 6,07%
10 Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija) pirm. 123 17 140 0,73%
15 Partija „Jaunoji Lietuva“ pirm. 87 12 99 0,52%
4 Demokratinė darbo ir vienybės partija pirm. 46 17 63 0,33%
17 Emigrantų partija pirm. 31 1 32 0,17%
2 Respublikonų partija pirm. 26 7 33 0,17%
12 Lietuvos žmonių partija pirm. 25 6 31 0,16%
Iš viso 16070 2219 18289  
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Lietuvoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.

Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Lygumų 3040 1429 47,01 52 3,64 1377 96,36
2. Masčio 2542 1383 54,41 57 4,12 1326 95,88
3. Respublikos 1729 939 54,31 46 4,90 893 95,10
4. Žemaitės 3013 1440 47,79 59 4,10 1381 95,90
5. Muziejaus 2194 1198 54,60 52 4,34 1146 95,66
6. Šviesos 2243 1274 56,80 49 3,85 1225 96,15
7. Kalno 532 317 59,59 7 2,21 310 97,79
8. Kęstučio 1688 948 56,16 38 4,01 910 95,99
9. Sedos 1747 867 49,63 39 4,50 828 95,50
10. P.Cvirkos 2696 1489 55,23 62 4,16 1427 95,84
11. Degaičių 1032 534 51,74 18 3,37 516 96,63
12. Eigirdžių 832 343 41,23 19 5,54 324 94,46
13. Buožėnų 1005 407 40,50 19 4,67 388 95,33
14. Gedrimų 436 178 40,83 7 3,93 171 96,07
15. Nevarėnų 738 376 50,95 16 4,26 360 95,74
16. Mitkaičių 298 138 46,31 5 3,62 133 96,38
17. Nerimdaičių 292 140 47,95 3 2,14 137 97,86
18. Ubiškės 1060 359 33,87 7 1,95 352 98,05
19. Tryškių 1289 591 45,85 30 5,08 561 94,92
20. Kaunatavos 650 277 42,62 6 2,17 271 97,83
21. Upynos 563 243 43,16 7 2,88 236 97,12
22. Kirklių 405 147 36,30 14 9,52 133 90,48
23. Luokės 864 347 40,16 15 4,32 332 95,68
24. Viekšnalių 356 132 37,08 3 2,27 129 97,73
25. Kuršų 391 169 43,22 2 1,18 167 98,82
26. Janapolės 612 259 42,32 14 5,41 245 94,59
28. Varnių 2140 962 44,95 43 4,47 919 95,53
29. Žarėnų 881 363 41,20 15 4,13 348 95,87
30. Ryškėnų 2057 822 39,96 47 5,72 775 94,28
31. Viešvėnų 805 356 44,22 14 3,93 342 96,07
32. Vembūtų 457 230 50,33 17 7,39 213 92,61
33. Rainių 934 430 46,04 16 3,72 414 96,28
Iš viso 39521 19087 48,30% 798 4,18% 18289 95,82%