2012 m. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą ir Referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Balsavimas paštu. 2012 m. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą ir Referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto pakartotiniame balsavime


2012-10-24


2012-10-25


2012-10-26


2012-10-27Pastaba. Pasirinkę datą, gausite aktyvumo duomenis tai dienai (tos ir ankstesnių dienų suminius duomenis).