Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of LithuaniaRadviliškio (No.44) electoral constituency


Last update 2012-11-03 18:57.

Number of districts 42
  Number of voters 35910, turnout 12227 (34,05%),
  Invalid ballot-papers 352 (2,88%), valid ballot-papers 11875 (97,12%).

Election result - elected candidate Algimantas SALAMAKINASNotice. The number of voters is calculated in proportion to the number of voters, submitted by the polling districts, but not in proportion to the number of voters of the constituency

The Second poll results in the Constituency


Candidate Number of cast votes
in districts by post total % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers
in constituency
Algimantas SALAMAKINAS 5980 1342 7322 61,66% 59,88%
Zita ŽVIKIENĖ 3620 933 4553 38,34% 37,24%
Total 9600 2275 11875 100.00% 97.12%  

The Second poll results in districts


District Number of voters Turnout Invalid ballot-papers Valid ballot-papers
number % number % number %
1. Acokavų 318 106 33,33 2 1,89 104 98,11
2. Alksniupių 829 254 30,64 4 1,57 250 98,43
3. Aukštelkų 953 260 27,28 7 2,69 253 97,31
4. Baisogalos 2093 832 39,75 37 4,45 795 95,55
5. Beinoravos 448 117 26,12 3 2,56 114 97,44
6. Butėnų 359 86 23,96 2 2,33 84 97,67
7. Daugėlaičių 443 143 32,28 8 5,59 135 94,41
8. Gražionių 563 183 32,50 7 3,83 176 96,17
9. Gražiškių 143 77 53,85 0 0,00 77 100,00
10. Grinkiškio 772 276 35,75 11 3,99 265 96,01
12. Kairėnų 243 95 39,09 3 3,16 92 96,84
13. Karčemų 617 183 29,66 5 2,73 178 97,27
14. Kutiškių 644 184 28,57 7 3,80 177 96,20
15. Miežaičių 236 70 29,66 3 4,29 67 95,71
16. Minaičių 182 85 46,70 4 4,71 81 95,29
17. Pakiršinio 886 314 35,44 7 2,23 307 97,77
18. Palonų 452 107 23,67 0 0,00 107 100,00
19. Papušynio 266 89 33,46 6 6,74 83 93,26
20. Pašušvio 514 136 26,46 2 1,47 134 98,53
21. Pavartyčių 668 243 36,38 5 2,06 238 97,94
22. Pociūnų 431 141 32,71 3 2,13 138 97,87
23. Pociūnėlių 595 179 30,08 1 0,56 178 99,44
24. Polekėlės 394 175 44,42 4 2,29 171 97,71
25. Vaižganto 2449 851 34,75 21 2,47 830 97,53
26. Lituanikos 2065 776 37,58 22 2,84 754 97,16
27. Kudirkos 2168 957 44,14 32 3,34 925 96,66
28. Rūmų 2542 818 32,18 24 2,93 794 97,07
29. Lizdeikos 2461 896 36,41 22 2,46 874 97,54
30. Raudondvario 927 245 26,43 9 3,67 236 96,33
31. Sidabravo 819 267 32,60 8 3,00 259 97,00
32. Skėmių 481 185 38,46 3 1,62 182 98,38
33. Šaukoto 626 215 34,35 7 3,26 208 96,74
34. Šeduvos 1117 413 36,97 12 2,91 401 97,09
35. Mokyklos 1255 421 33,55 10 2,38 411 97,62
36. Šiaulėnų 736 234 31,79 10 4,27 224 95,73
37. Šniūraičių 669 222 33,18 7 3,15 215 96,85
38. Tyrulių 390 132 33,85 3 2,27 129 97,73
39. Vadaktų 255 76 29,80 3 3,95 73 96,05
40. Vaitiekūnų 259 73 28,19 1 1,37 72 98,63
41. Vėriškių 679 165 24,30 8 4,85 157 95,15
43. Žeimių 297 80 26,94 5 6,25 75 93,75
44. Eibariškių 2666 866 32,48 14 1,62 852 98,38
Total 35910 12227 34,05% 352 2,88% 11875 97,12%