Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of LithuaniaAkmenės - Joniškio (No.39) electoral constituency


Last update 2012-11-03 18:57.

Number of districts 41
  Number of voters 29157, turnout 10483 (35,95%),
  Invalid ballot-papers 487 (4,65%), valid ballot-papers 9996 (95,35%).

Election result - elected candidate Saulius BUCEVIČIUSNotice. The number of voters is calculated in proportion to the number of voters, submitted by the polling districts, but not in proportion to the number of voters of the constituency

The Second poll results in the Constituency


Candidate Number of cast votes
in districts by post total % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers
in constituency
Saulius BUCEVIČIUS 5241 969 6210 62,12% 59,24%
Zofija PAULIKIENĖ 3011 775 3786 37,88% 36,12%
Total 8252 1744 9996 100.00% 95.35%  

The Second poll results in districts


District Number of voters Turnout Invalid ballot-papers Valid ballot-papers
number % number % number %
1. Senamiesčio 1571 613 39,02 35 5,71 578 94,29
2. V. Kudirkos 1973 719 36,44 20 2,78 699 97,22
3. Respublikos 1935 773 39,95 34 4,40 739 95,60
4. Ramučių 1484 587 39,56 28 4,77 559 95,23
4. Žagarės 2130 708 33,24 32 4,52 676 95,48
5. Agluonų 348 116 33,33 3 2,59 113 97,41
6. Akmenės 1-oji 919 463 50,38 25 5,40 438 94,60
7. Daunoriškės 364 131 35,99 2 1,53 129 98,47
7. Alkiškių 473 168 35,52 4 2,38 164 97,62
8. Daukšių 385 123 31,95 5 4,07 118 95,93
8. Daubiškių 581 153 26,33 3 1,96 150 98,04
9. Kairiškių 341 121 35,48 5 4,13 116 95,87
9. Gaižaičių 422 173 41,00 7 4,05 166 95,95
10. Gulbinų 931 350 37,59 15 4,29 335 95,71
11. Gataučių 592 175 29,56 3 1,71 172 98,29
11. Kivylių 395 167 42,28 8 4,79 159 95,21
12. Kruopių 589 215 36,50 11 5,12 204 94,88
12. Kalnelio 609 177 29,06 10 5,65 167 94,35
13. Jučių 140 45 32,14 0 0,00 45 100,00
14. Šapnagių 244 75 30,74 0 0,00 75 100,00
15. Pavenčio 1371 456 33,26 28 6,14 428 93,86
16. Papilės 1354 460 33,97 23 5,00 437 95,00
17. Luokavos 504 178 35,32 7 3,93 171 96,07
17. Linkaičių 341 110 32,26 5 4,55 105 95,45
18. Maldenių 411 120 29,20 7 5,83 113 94,17
18. Sablauskių 420 147 35,00 3 2,04 144 97,96
19. Ventos 1509 550 36,45 37 6,73 513 93,27
20. Rudiškių 685 160 23,36 8 5,00 152 95,00
20. Kalniškių 223 100 44,84 2 2,00 98 98,00
21. Eglesių 165 67 40,61 3 4,48 64 95,52
22. Klykolių 177 65 36,72 3 4,62 62 95,38
22. Skaistgirio 1308 379 28,98 20 5,28 359 94,72
23. Stungių 335 97 28,96 2 2,06 95 97,94
23. Akmenės 2-oji 1302 588 45,16 55 9,35 533 90,65
24. Stupurų 343 92 26,82 1 1,09 91 98,91
24. Naujamiesčio 972 446 45,88 22 4,93 424 95,07
28. Jakiškių 231 82 35,50 4 4,88 78 95,12
29. Jauniūnų 278 104 37,41 0 0,00 104 100,00
30. Maželių 147 51 34,69 1 1,96 50 98,04
31. Mekių 198 74 37,37 2 2,70 72 97,30
34. Jurdaičių 457 105 22,98 4 3,81 101 96,19
Total 29157 10483 35,95% 487 4,65% 9996 95,35%