Election to the Seimas and the Referendum on the Construction of a New Nuclear Power Plant in the Republic of LithuaniaLazdijų - Druskininkų (No.71) electoral constituency


Last update 2012-11-03 18:57.

Number of districts 44
  Number of voters 39016, turnout 15336 (39,31%),
  Invalid ballot-papers 523 (3,41%), valid ballot-papers 14813 (96,59%).

Election result - elected candidate Kristina MIŠKINIENĖNotice. The number of voters is calculated in proportion to the number of voters, submitted by the polling districts, but not in proportion to the number of voters of the constituency

The Second poll results in the Constituency


Candidate Number of cast votes
in districts by post total % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers % of valid ballot-papers
in constituency
Kristina MIŠKINIENĖ 7352 1706 9058 61,15% 59,06%
Vaidas ŠALAŠEVIČIUS 4173 1582 5755 38,85% 37,53%
Total 11525 3288 14813 100.00% 96.59%  

The Second poll results in districts


District Number of voters Turnout Invalid ballot-papers Valid ballot-papers
number % number % number %
1. Senamiesčio 1629 616 37,81 13 2,11 603 97,89
1. Avižienių 669 317 47,38 10 3,15 307 96,85
2. Naujamiesčio 1472 707 48,03 37 5,23 670 94,77
2. Bartelių 176 76 43,18 3 3,95 73 96,05
3. Bugiedos 98 52 53,06 0 0,00 52 100,00
3. Atgimimo 1969 965 49,01 34 3,52 931 96,48
4. Būdviečio 327 98 29,97 4 4,08 94 95,92
4. Kloniškių 2086 630 30,20 26 4,13 604 95,87
5. Kalviškės 3208 1271 39,62 37 2,91 1234 97,09
5. Dumblio 420 140 33,33 2 1,43 138 98,57
6. Eglės 1573 569 36,17 13 2,28 556 97,72
6. Kapčiamiesčio 864 331 38,31 23 6,95 308 93,05
7. A.Kirsnos 574 239 41,64 7 2,93 232 97,07
7. Ratnyčios 1156 394 34,08 7 1,78 387 98,22
8. Kirsnos 373 175 46,92 4 2,29 171 97,71
8. Grūto 263 84 31,94 1 1,19 83 98,81
9. Krikštonių 343 182 53,06 11 6,04 171 93,96
9. Švendubrės 321 107 33,33 2 1,87 105 98,13
10. Viečiūnų 1449 478 32,99 12 2,51 466 97,49
10. Krosnos 798 327 40,98 18 5,50 309 94,50
11. Kuklių 498 163 32,73 7 4,29 156 95,71
11. Neravų 926 302 32,61 8 2,65 294 97,35
12. Leipalingio 1891 674 35,64 36 5,34 638 94,66
12. Kučiūnų 655 257 39,24 6 2,33 251 97,67
13. Lipliūnų 193 81 41,97 5 6,17 76 93,83
13. Vytautų 303 107 35,31 4 3,74 103 96,26
14. Ricielių 934 309 33,08 11 3,56 298 96,44
14. Lazdijų 4589 1823 39,73 62 3,40 1761 96,60
15. Metelių 281 109 38,79 12 11,01 97 88,99
16. Nemajūnų 311 129 41,48 3 2,33 126 97,67
17. Noragėlių 300 103 34,33 3 2,91 100 97,09
18. Petroškų 234 56 23,93 0 0,00 56 100,00
19. Rudaminos 451 186 41,24 6 3,23 180 96,77
20. Seiliūnų 330 127 38,48 4 3,15 123 96,85
21. Seirijų 1290 693 53,72 14 2,02 679 97,98
22. Stebulių 362 208 57,46 8 3,85 200 96,15
23. Šeštokų 1035 371 35,85 21 5,66 350 94,34
24. Šventežerio 814 343 42,14 5 1,46 338 98,54
25. Teizų 531 234 44,07 7 2,99 227 97,01
26. Verstaminų 373 178 47,72 2 1,12 176 98,88
27. Veisiejų 1996 737 36,92 26 3,53 711 96,47
28. Viktarinos 340 131 38,53 4 3,05 127 96,95
29. Žagarių 267 123 46,07 2 1,63 121 98,37
33. Varnėnų 344 134 38,95 3 2,24 131 97,76
Total 39016 15336 39,31% 523 3,41% 14813 96,59%